Mgr. Anna Šafářová, DiS.

Učitelka 1. ročník

 Mgr. Jana Divoká

Učitelka 2. a 3. ročník

Mgr. Silvie Lešinská 

Učitelka 4. a 5. ročník

Bc. Matěj Pártl

Učitel tělesné výchovy a vlastivědy

 Hana Špírková, DiS.

Asistentka pedagoga

Bc. Pavlína Jasenská 

Asistentka pedagoga


Mgr. Karolína Vavrošová 

Učitelka sportovních her


Mgr. Gabriela Rákosníková

Mentorka školy