Mgr. Silvie Lešinská
1. ročník

s.lesinska@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:

r. 2007 Pedagogická fakulta UK – učitelství pro první stupeň základní školy

Pracovní zkušenosti:

r. 2012 MILLS

r. 2008 ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

r. 2001 ZŠ Gutova, Praha 10

r. 1999 ZŠ Na Planině, Praha 4

r. 1997 ZŠ Bohuslava Martinů, Nový Jičín

Další vzdělávání:

r. 2016 – Letní škola matematiky s metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro pokročilé II. (FZŠ a MŠ Barrandov II-Praha 5)

r. 2015 – Letní škola matematiky s metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro pokročilé, PhDr. Eva Bomerová, PhDr. Jitka Michnová, RnDr. Pavla Polechová, CSc. (ZŠ Dědina-Praha 5)

r. 2015 – Kurz Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok C), Mgr. Jiřina Majerová (Kritické myšlení s. o., Praha)

r. 2014 – Letní škola matematiky s metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky, PhDr. Eva Bomerová, PhDr. Jitka Michnová, RnDr. Pavla Polechová, CSc. (ZŠ Dědina – Praha)

r. 2014 – Kurz Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B), Mgr. Jiřina Majerová (Kritické myšlení s. o., Praha)

r. 2014 – Kurz Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A), Mgr. Jiřina Majerová, (Kritické myšlení s. o., Praha)

r. 2014 – Finanční gramotnost na 1. st. ZŠ (Agentura Majestic, Praha)

r. 2013 – Komunikace s rodiči problémového žáka na ZŠ běžného typu (Agentura Majestic, Praha)

r. 2013 – Finanční vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ (Agentura Majestic, v.o.s.) PaedDr. Iva Venclová)

r. 2013 – Problémový žák na škole běžného typu (Agentura Majestic, v.o.s.) PaedDr. Iva Venclová)

r. 2012 – Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost – Zábavné vyučování na 1. st. ZŠ, Mgr. Hana Sedláčková

r. 2004 – Projektová práce v hodinách anglického jazyka (Pedagogické centrum, Praha)

r. 1999 – How to teach English to dyslexic /dysgraphic learners (The British Council, Olomouc)

r. 1997 – Státní všeobecná jazyková zkouška z AJ

Rozhovor

Co Vás na práci učitelky nejvíce baví?

Baví mě vymýšlet jak žáky zaujmout. Nejcennější jsou pro mne chvíle, kdy něco společně prožijeme a třeba se u toho zasmějeme.

Co vás motivuje k práci s dětmi?

Děti jsou pro mne velkou motivací k objevování. Je to ideální příležitost, jak se vzájemně obohacovat. Říká se, že jsme bohatí, když jsme spokojeni s tím, co máme. V povolání učitele to však neplatí. Mám potřebu stále se učit něčemu novému a nejraději se učím od dětí, protože mají co nabídnout. Přijímat změny a reagovat na ně je pro mne výzvou. A to mi každý den dopřávají právě děti.

Čím jiným se kromě výuky zabýváte?

Věnuji se kroužku Knihovna, který je úzce spojen se čtenářskou gramotností. Zabývám se s dětmi čtenářskými strategiemi, tvoříme školní časopis, ale také sdílíme čtenářské zážitky a učíme se psát příběhy, které občas dramatizujeme. Nejvíce si cením toho, že všechny děti sem chodí dobrovolně a rády.

4. a 5. ročník – Co nás v učení baví a co rádi děláme?

Nejvíce nás baví centra aktivit, ve kterých se učíme společně a vzájemně. Snažíme se při činnostech dodržovat své role a pravidla, která jsme si sami navrhli a na kterých jsme se dohodli. Učíme se společně kriticky myslet. Podporujeme se v sebekázni, sebevědomí, sebeučení. Nejvíce se momentálně zabýváme dovednostmi, jako jsou spolupráce, vzájemná pomoc a empatie. Sdílíme společné radosti, problémy, zážitky…hodně si o všem povídáme v záchranném kruhu. Snažíme se jednat pod heslem rovnost, spravedlnost a důvěra (podle finského vzdělávání, které nás motivuje).

V českém jazyce se nejvíce zabýváme čtenářskou gramotností. Potřebujeme umět číst s porozuměním, abychom vždy správně pochopili. Rádi čteme s předvídáním a trápí nás shoda přísudku s podmětem či slovní druhy.:)

V matematice se díky panu profesorovi Hejnému učíme objevovat. Potřebujeme umět myslet samostatně a nebát se hledat různé cesty. Učíme se matematiku v různých prostředích, která jsou v běžném životě kolem nás. Vlastní zkušenost nám pomáhá lépe pochopit.

V angličtině přicházíme na to, že je fajn dorozumět se v jiných zemích. Potřebujeme se propojovat se světem a s tím nám cizí jazyky mohou pomoci. Rádi hrajeme hru Wordsnake (slovní fotbal).

V přírodovědě a vlastivědě se snažíme pochopit svět kolem nás. Potřebujeme pochopit, že jsme součástí světa, potřebujeme chápat svět v souvislostech. Rádi tvoříme prezentace a provádíme pokusy.          Zabýváme se úsporou energie kolem nás, lidským tělem, ale také bezpečím a ochranou člověka či přírody.

Ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech se snažíme pochopit význam umění, které nás obklopuje. Potřebujeme vnímat krásu světa a uvědomovat si, že se na ní můžeme podílet. Rádi uplatňujeme své nápady a originalitu. Rádi vytváříme různé velkoplošné modely a poznáváme zajímavé umělce.

V hudební výchově se učíme zpívat, hrát na nástroje a vnímat rytmus. Potřebujeme umět uvolnit emoce a napětí. Potřebujeme vnímat hudbu světa. Rádi zpíváme moderní i lidové písně.

V tělesné výchově se snažíme všestranně udržovat naše těla v kondici. Trénujeme atletické disciplíny, gymnastiku, míčové a strategické hry. Milujeme vybíjenou!

Všechny předměty často a rádi propojujeme.

Kam směřujeme?

Rádi bychom se stali slušnými lidmi. Rádi bychom byli připravení na život, jaký bude.