Mgr. Matěj Pártl
Tělesná výchova a vlastivěda

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
r. 2011 Pedagogická fakulta UK – obor tělesná výchova a dějepis se zaměřením na vzdělání

Pracovní zkušenosti:
r. 2014 MILLS

Další vzdělávání:
r. 2014 Masérský kurz
r. 2013 Cvičitel plavání II. třídy
r. 2012 Instruktor lyžování