Mgr. Gabriela Rákosníková
Senior Teacher

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UK – učitelství pro první stupeň základní školy

Další vzdělávání:

Integrace žáků s poruchami učení a chování

Nadaný žák a jeho rodiče

Integrace cizinců

Nadané dítě a jeho potřeby

Jazykové kurzy anglického jazyka

Koncepce mimořádně nadaných žáků

Smart board, Interaktivní tabule na ZŠ

Activboard, Interaktivní tabule a její využití v hodinách

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Kyberšikana

Kurz MBTI

Mentorský kurz UK

Pracovní zkušenosti:

ZŠ Nový PORG

ZŠ Kunratice, Praha 4

ZŠ nám. Curieových, Praha 1

ZŠ Na Smetance, Praha 2

Co Vám dělá na mentoringu radost?

Mám opravdu velkou radost, když ve třídě vidím spokojené učitele a žáky, které učení baví.

Proč se věnujete mentoringu?

Mentoring mi předkládá nové výzvy, rozvíjí mé dosavadní dovednosti a zkušenosti. Jsem ráda, že při mentoringu zjišťuji, že se mám stále čemu učit.

Učitelkou jsem vůbec nechtěla být.  Studovala jsem na SPŠPT v Podskalské ulici a následně na VŠCHT.  Za změnu může moje výtvarně nadaná neteř, která byla ve škole velmi nepozorná. O víkendech jsem se s neteří učila a snažila se pro ni vymyslet maximum k tomu, aby jí učení bavilo a šlo. Nakonec jsem tomu všemu ráda, neb mám určitý nadhled nad učitelským děním.

Kdo Vás při práci motivuje?

Při své práci se snažím najít to nejlepší, vybírat a ověřovat si vše v praxi. Kromě J. A. Komenského jsem měla štěstí na další skvělé pedagogické průvodce:  Mgr. Marie Tichá, CSc., Prof. RNDr. Alois Klíč CSc., Mgr. Michal Suchý, Prof. RNDr. Milan Hejný CSc., Mgr. Květa Krüger, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Ing. Vít Beran a mnoho dalších.

Nejvíc mě motivují děti ve škole a vlastní děti. Vždy si říkám, že hodinu musím připravit tak, jako by to bylo pro moje vlastní děti.

Co považujete při Vaší práci za důležité?

Snažím se porozumět dětem, rodičům a učitelům.  Soulad a vzájemné pochopení  v tomto křehkém vztahu učitel-rodič-žák, považuji za velmi důležitý.

Proč zrovna Čelákovice?

Čelákovice jsou pro mě srdeční záležitost, nejen proto, že mají výbornou cukrárnu, pekárny a řeznictví. Jsou zde osobnosti, které si kladou nelehké cíle a chtějí, aby se jejich žáci cítili ve škole co nejlépe.  Jsem ráda, že jsem součástí teamu od samého počátku. Rozjezd opravdu nebyl lehký.   Teprve v loňském roce jsme si mohli ověřit, jak dopadnou naše vize a cíle. Tehdejší prvňáčci došli do páté třídy. Tím se „Čelákovické miminko“ narodilo a já jsem měla možnost vidět průběh i výsledky naší společné práce.  To byla asi největší radost, vidět žáky a jejich učitele, kteří se snažili po celou dobu dosahovat svého maxima, a opravdu se jim jejich úsilí vyplatilo.