Mgr. Anna Šafářová, DiS.
2. a 3. ročník

a.safarova@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
r. 2012 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a zdravovědy – učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

r.2012 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace – učitelství pro 1. stupeň základní školy

r. 2009 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky – Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii

r. 2006 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava – Diplomovaná všeobecná sestra

Pracovní zkušenosti:
r. 2016 ZŠ MILLS

r. 2014 Fakultní ZŠ Mezi Školami, Praha 5

r. 2013 Surya, s. r. o. Na Šťáhlavce, Praha 6

r. 2010 Občanské sdružení Salinger, Gočárova třída, Hradec Králové

Další vzdělávání:
r. 2016 – Letní škola matematiky s metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro pokročilé (FZŠ a MŠ Barrandov II-Praha 5)

r. 2016 Letní škola matematiky s metodou Hejného na 1. st. ZŠ pro začátečníky (FZŠ a MŠ Barrandov II-Praha 5)

r. 2015 -Teaching English – Primary Essentials

r. 2015 – Metodický kurz pro lektory environmentálního vzdělávání

r. 2014 – Dramatická výchova ve škole

r. 2012 – Tvorba – tvořivost – hra

r. 2012 – Poruchy chování dětí a dospívajících

r. 2011 – Dramatická výchova pro současnou školu

r. 2011 – Krizová intervence a krizová intervence v praxi

r. 2011 – Letní škola rozvoje pedagogických dovedností

r. 2010 – Dramatická výchova ve škole

Rozhovor

Co Vás na práci učitelky nejvíce baví?

Ráda poslouchám a rozvíjím názory ostatních. A dětské názory poskytují pohled na svět z perspektivy, kterou jsme my dospělí dávno zapomněli. A právě tohle vnímám jako velmi obohacující.

Na jakou příhodu ze své praxe ráda vzpomínáte?

Společných zážitků s žáky, ke kterým se ráda vracím máme mnoho. Zážitek, který děti brzy zapomenou, ale všichni dospělí se mi budou do smrti smát, takový mám jen jeden. Tolik jsem se těšila na prvního září, že jsem brzy ráno vstala, vzala si ty nejhezčí šaty, upravila se a ještě jednou zkontrolovala, že mám všechno připraveno. Bylo ale moc brzy k odchodu do školy, proto jsem si na chvíli vzala do ruky knížku. Když jsem se probudila, bylo čtvrt na devět. Než jsem doběhla do školy, stihla jsem tak akorát posledních 5 minut z úvodní hodiny se svými velmi chápavými třeťáky.

Nejlepší rada, kterou jste kdy dostala.

Ty nejlepší rady by se podle mého názoru mělo dítě dozvědět doma. Moje maminka kdysi pravila, abych za všech okolností každého slušně pozdravila. Dělala bych to tak jako tak, ale na maminčinu radu si vzpomenu vždycky, když se bojím. „Dobrý den, pane Pse, jak se máte? Já jsem Andulka Šafářová a trochu se Vás bojím. Ale maminka říká, že když budu milá, budou milí i všichni ostatní na mě. Jé, vy máte krásné velké zuby…“

Popis první třídy

První třída je důležitým mezníkem v životě každého člověka. Nejen, že se během ní naučí číst a psát, ale začne plně pracovat na rozvoji tolik důležitých sociálních dovedností. Učíme děti spolupráci, sebehodnocení i hodnocení ostatních, podporujeme tvorbu dobrých mezilidských vztahů, empatii, schopnost komunikace, zodpovědnost. Vedeme děti k rozvoji jejich nadání a k uvědomění si a práci na slabých stránkách.

Učíme číst genetickou metodou a psát vázané písmo, nabyté dovednosti využíváme i k rozvoji kritického myšlení. K rozvoji matematicko-logického myšlení využíváme metodu prof. Hejného. V angličtině učíme děti především mluvit a domluvit se a rozšířená tělesná výchova nabízí možnost sportovně se „vyřádit“ i uvědomit si důležitost fair-play.

Zapojujeme kooperativní vyučování, pracujeme v projektech, využíváme dramatické výchovy a upřednostňujeme individuální přístup k dětem. Díky tomu máme v první třídě bezpečné, podnětné a pohodové prostředí.