LITERÁRNÍ KROUŽEK
Středa 14:00 – 15:00
Cena: 100 Kč/hod.

DRAMATICKÝ KROUŽEK
Středa 14:00 – 15:00
Cena: 70 Kč/hod.

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK
Středa 15:00 – 15:45
Cena: 70 Kč/45 minut

ANGLICKÝ JAZYK
Čtvrtek 14:00 – 14:45  a 14:50 – 15:35
Cena: 70 Kč/45 minut

PĚVECKÝ SBOR
Pátek 7:30 – 8:15
Cena: 70 Kč/45 minut


Vedení kroužků


Část kroužků vedou naší stálí pedagogové.

  • Literární kroužek funguje pod vedením Mgr. Silvie Lešinské
  • Pěvecký sbor má na starosti Mgr. Jana Divoká
  • Dramatický kroužek vede Mgr. Anna Šafářová, DiS.

Druhou část kroužků vedou profesionálové, kteří nejsou našimi stálými zaměstnanci.

  • Fungování a hladký běh elektrotechnického kroužku zajišťuje firma Krouzky.cz 
  • Angličtinu vyučuje Mgr. Jana Ohanková

Přihlašování do kroužků probíhá vždy na začátku školního roku. Je možné se přihlašovat u třídních učitelek nebo u paní sekretářky.