VĚDECKÉ POKUSY
Úterý 14:00 – 15:30

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Středa 14:00 – 15:00

VÝTVARNÝ KROUŽEK
Středa 15:00 – 16:00
Cena: 100 Kč

ANGLICKÝ JAZYK  3. – 5. ročník
Pátek 14:00 – 15:00
Cena: 100 Kč/60 minut

Vedení kroužků


Část kroužků vedou naší stálí pedagogové.

  • Čtenářský klub funguje pod vedením Mgr. Silvie Lešinské
  • Výtvarný kroužek vede pan učitel Mgr. Michal Suchý
  • Anglický jazyk vyučuje lektorka Kateřina Corbin

Druhou část kroužků vedou profesionálové, kteří nejsou našimi stálými zaměstnanci.

  • Fungování a hladký běh Vědeckých pokusů zajišťuje firma Krouzky.cz 

Přihlašování do kroužků probíhá vždy na začátku školního roku. Je možné se přihlašovat u paní sekretářky.