Třídní učitelka: Mgr. Silvie Lešinská

Kontakty: s.lesinska@mills.cz

 

 

Asistentka pedagoga: Hana Králíková

Kontakty: h.kralikova@mills.cz

Každá třída má své třídní stránky, přístup na ně bude zaslán třídní učitelkou na vyžádání, a to pouze rodičům žáků navštěvujících danou třídu.