Třídní učitel: Mgr. Michal Suchý
Kontakty: m.suchy@mills.cz

 

 

 

Asistentka pedagoga: Zdeňka Ježková
Kontakty: z.jezkova@mills.cz

Každá třída má své třídní stránky, přístup na ně bude zaslán třídním učitelem na vyžádání, a to pouze rodičům žáků navštěvujících danou třídu.