Školné


Školné zahrnuje výuku dle učebního plánu, sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu, závazných doporučení MŠMT ČR a dle vlastní koncepce školy Větrník, která podporuje výuku cizích jazyků a pohybovou přípravu. Stravné, družina a mimoškolní aktivity budou hrazeny zvlášť podle předem objednaného rozsahu služeb.

Cena školného je stanovena na 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc. Jeden školní rok čítá 10 měsíců.

Stravné


Stravování, odpovídající příslušným hygienickým a zdravotním normám, je zajištěno v budově školy.
Dodavatelem stravy je firma GASTIS, s. r. o., se sídlem Čelákovice, Mochovská 328, která vaří mj. i pro naše předškolní zařízení VĚTRNÍČEK.
Prvnímu stupni ZŠ bude v jídelně vyhrazen čas a prostor  tak, aby oběd proběhl v klidné atmosféře.
Po dohodě je možné zajistit dopolední i odpolední svačiny. Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den.

Cena obědů
oběd /polévka + hlavní chod, čaj, voda 48 Kč