Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.
vyhlašuje
II. ročník pěvecké soutěže
pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ

Přihláška (přihlašovací e-mail či dopis) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení soutěžícího,
 • věk soutěžícího a ročník, který navštěvuje,
 • název a sídlo mateřské, základní (speciální) nebo jiné organizace, za kterou soutěží,
 • jméno dospělého, který soutěžícího přihlašuje (učitele, rodiče apod.).

Do soutěže se lze hlásit elektronickou formou na email k.voderova@mills.cz,  případně písemnou formou na adresu Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o., nám. 5. května 2, 250 88, Čelákovice, a to do termínu, který bude stanoven.

Školy mohou v jednom e-mailu či dopisu přihlásit hromadně i více soutěžících.

Propozice k soutěži:

 • Soutěž je jednokolová (termín bude stanoven) v budově pořádající organizace, tj. na adrese náměstí 5. května 2/12, 250 88, Čelákovice.

Soutěží se ve 3 kategoriích:

 • kategorie: Předškolní děti z MŠ – přednes jedné písně
 • kategorie: Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ nenavštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo soukromé hodiny zpěvu – přednes dvou písní, z nichž alespoň jedna musí být lidová (soutěžící přednese u každé písně max. 2 sloky s případným refrénem)
 • kategorie: Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ navštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo soukromé hodiny zpěvu – přednes jedné lidové a jedné umělé písně (soutěžící přednese u každé písně max. 2 sloky s případným refrénem)

Kategorie bude do soutěže zařazena, pokud se do ní přihlásí 5 a více soutěžících

Hodnocení soutěže:

 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota s lichým počtem členů. Každý porotce má k dispozici pro hodnocení škálu 1 – 10 bodů. Ty uděluje jednotlivým soutěžícím až po skončení všech soutěžních vystoupení v dané kategorii. Body jednotlivých porotců se sečtou. V případě rovnosti hlasů na prvních třech místech porota o lepším výkonu hlasuje.
 • Hlavními kritérii hodnocení jsou zpěv, výběr písní, ale i snaha, odvaha a celková prezentace soutěžícího.
 • V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa. Vyhlášena bude i „Cena poroty“ za mimořádný výkon a „Cena ředitelky Základní školy Větrník“ za odvahu, snahu, fair play…
 • Hudební doprovod není k dispozici, je tedy třeba své žáky doprovodit sami, ev. reprodukovat hudební podklad z CD nebo mp3 formátu (jsme schopni přehrát) či zpívat tzv. a kapela. Jestliže nemá soutěžící možnost vlastního doprovodu, je možné v krajním případě zajistit doprovod na kytaru. Podmínkou je osobní domluva s organizátorem nejpozději 14 dní před termínem konání soutěže.
 • Na základě přihlášky do soutěže budou soutěžícím zaslány bližší propozice.

Na všechny přihlášky a soutěžící se velice těšíme.