Vyučující

Katka Corbin - rodilá mluvčí

Jednou z našich vyučujících angličtiny je Katka Corbin, která má status rodilého mluvčího. Své zkušenosti s výukou AJ získala mj. výukou v Dubaji. Hodiny, zejména pro nižší stupně, připravuje velmi poutavě a zábavné zábavně - slovní zásobu rozšiřuje dětem prostřednictvím písniček, básniček a multimediálních programů.

Mgr. Silvie Lešinská

Na výuce na 1. stupni se podílí také naše vyučující Mg. Silvie Lešinská, která má také své vlastní třídnictví. Její hodiny jsou naučné, zábavné a pro děti motivující. Důraz klade na diferencovanou výuku. S výukou Aj na 1. stupni má dlouholeté zkušenosti.

Dále na 1. stupni učí angličtinu ještě Mgr. Markéta Klamtová, která má zkušenosti s výukou na mezinárodní škole Park Lane a připravuje se na státní zkoušku z anglického jazyka. 

Pozadu nezůstává ani paní učitelka Mgr. Gabriela Rákosníková, která má zkušenosti s výukou na PORGu. Zejména v nižších ročnících často spojuje výuku se zpěvem a hudbou a využitím tabletů nebo interaktivní tabule. 

V 5.r., tedy již u žáků s vyšší úrovní jazyka vede výuku aprobovaná druhostupňová angličtinářka, Tereza Rubášová.

Na 2. stupni angličtinu zaštiťuje učitelka s aprobací AJ paní Mgr. Aneta Černíková, která se žáky procvičuje zejména gramatiku jazyka a naopak hodiny anglické konverzace vede rodilý mluvčí Matthew Dane Moistner. Jeho neotřelý způsob vedení hodin vyhovuje zejména žákům v jazyce pokročilým. 

Matthew Dane Moistner

Rodilý mluvčí, který se zaměřuje na konverzaci a motivaci studentů, aby cizí jazyk využívali s jistotou. Prostřednictvím aktivit, zajímavých témat a her je přiměje mluvit a učit se. Konverzace s anglickým rodilým mluvčím odstraňuje bariéry a dodává žákům sebevědomí.

6 benefitů naší angličtiny

Přihlaste k nám své dítě