V naší škole proběhla dezinfekce tříd

Kamila VoděrováAktuality

Společnost ZZGroup nám pomohla
s dezinfekcí  našich tříd


Vzhledem ke stále vysokému riziku nákazy novým typem koronaviru provedla společnost ZZgroup.cz zdarma dezinfekci tříd naší ZŠ Větrník a MŠ Větrníček.

Skupiny dětí a pedagogů se i přes přísná bezpečnostní opatření denně vystavují vyššímu riziku nákazy, nyní jsou však třídy bezpečnější. Dezinfekční látka byla aplikovaná aerosolem, který zničí viry, bakterie i plísně na zdech, podlaze a veškerém vybavení. Díky zásahu jsou nyní lépe chráněni nejenom učitelé a děti, ale také jejich rodinní příslušníci, kteří s nimi přicházejí do osobního styku. Více informací o dezinfekci prostor a proběhlé akci najdete na stránkách společnosti ZZgroup.cz, která se věnuje deratizaci, dezinsekci a dezinfekci prostor.


8C5C7BED-6521-4091-AF37-5601473375A3