Větrník je škola otevřená pro všechny děti, nejsme škola výběrová, ale škola moderní.

Naším cílem je, aby zde každý žák z hlediska vědomostí dosáhl svého maxima a získal důvěru ve vzdělání jako takové.

Kvalitu výuky stavíme na osobnosti učitelů, kteří mají k žákům individuální přístup, a udávají tak výuce správný směr i tempo. Učíme děti především přemýšlet, spolupracovat, hodnotit a prezentovat svou práci.

Na škole panuje tvůrčí a přátelská atmosféra s osobním přístupem všech zaměstnanců k žákům i rodičům.


POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ
maximálně 16

ROZSAH STUDIA
1. stupeň základní školy

ŠKOLNÉ
7 000 Kč měsíčně

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Ano

DRUŽINA
Ano

DNY ZÁPISŮ


6 důvodů, proč si vybrat Větrník

Individuální přístup

Každý člověk je originál a potřebuje jinou cestu. Necháme vaše dítě vyniknout v tom, na co má talent a co ho baví.

Používáme moderní metody

Při výuce používáme moderní výukové metody (matematika prof. Hejného, metody kritického myšlení, projektové vyučování, kooperativní vzdělávání ap.)

Malé třídy se zkušenými pedagogy

Máme třídy s nízkým počtem žáků tak, aby se každému z nich mohli naši zkušení pedagogové věnovat podle jeho osobních potřeb.

Jazyky jsou priorita

Angličtinu se žáci učí od první třídy s učitelem i lektorem na konverzaci. Využíváme ji i v jiných předmětech. Druhý cizí jazyk je zařazen od třetí třídy.

 Důraz na pohyb

Posílili jsme hodinovou dotaci tělesné výchovy s aprobovaným učitelem tělesné výchovy. Zařadili jsme i povinně volitelný předmět Sportovní hry.

Bezpečná škola

Prostory školy jsou elektronicky zabezpečeny, učitelé tráví s dětmi i přestávky, negativní sociální jevy se daří v osobní atmosféře podchytit včas a účinně je eliminovat.


Výuka ve Větrníku v kostce • Malý počet dětí ve třídách
 • Moderní výukové metody
 • Podpora talentu a individuální přístup
 • Důraz na jazyky
 • Posílená hodinová dotace tělesné výchovy – plavání
 • Pravidelné ranní kruhy
 • Etická výchova, podpora empatie a vzájemné spolupráce
 • Celoškolní projekty
 • Zkušení aprobovaní učitelé
 • Kvalitní technické vybavení
 • Návštěvy divadel, koncertů, galerií
 • Lesní pedagogika a škola v přírodě
 • Lyžařský kurz
 • Zdravé stravování

Za naši práci mluví spokojenost rodičůVe Větrníku máme dceru Báru v první třídě. Její starší bratři jsou na klasických základních školách, takže máme možnost srovnávat. Malý třídní kolektiv je naprosto super, přístup paní učitelek je tím pádem naprosto osobní a individuální. Líbí se nám, že děti chodí často ven, do divadel, do výuky je zařazeno všelijaké tvoření, připomínání tradic a obyčejů, praktická výuka (například to, že děti si v rámci výuky „samy“ zkoušely nakupovat v supermarketu tak, aby jim stačil daný obnos a aby si vše správně spočítaly), akce s rodiči – prostě je fajn, že děti nesedí celé dny jen a jen v lavicích a jsou v kontaktu se skutečným životem. Oceňujeme také angličtinu od 1. třídy a více hodin tělocviku. Poslední pochvala patří družině – jsme moc spokojeni, paní družinářka má skvělé tvořivé nápady, děti se s ní určitě nenudí.

– Bartákovi, rodiče Báry


Domluvte si prohlídku školy nebo zkušební hodinu
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 259
 +420 733 572 832
j.melicharova@mills.cz