I ve vyšších ročnících, tj. na 2. stupni stavíme na základních pilířích naší školy: malé třídy, individuální přístup, osobnost učitele, cizí jazyky, důraz na pohyb, moderní přístup k výuce, přátelská atmosféra.

V souvislosti s přípravou na další středoškolská studia, ale i praktický život vedeme žáky k samostatnému a svobodnému rozhodování s vědomím odpovědnosti za své činy. Učí se porozumět sami sobě, vnímat dopady svého jednání, poznávat vlastní hodnotu a posilovat zdravou sebedůvěru.

U starších dětí navíc výrazněji pracujeme na jejich motivaci ke studiu a celoživotnímu vzdělávání.

V souvislosti s přípravou na další středoškolská studia vedeme žáky k samostatnému a svobodnému rozhodování s vědomím odpovědnosti za své činy. Budou se učit porozumět samy sobě, vnímat dopady svého jednání, poznávat vlastní hodnotu a posilovat zdravou sebedůvěru.ROZSAH STUDIA
2. stupeň základní školy

ŠKOLNÉ
7 000 Kč měsíčně

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Ano

DRUŽINA
Ne

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dle individuální domluvy6 důvodů, proč si vybrat naši školu

Menší třídy se zkušenými pedagogy

Ve třídě s nižším počtem žáků mohou pedagogové věnovat každému dítěti mnohem více pozornosti, v hodině je čas na diskuzi a sebeprezentaci. Profesní i osobní kvality učitele jsou pro nás nejvyšší prioritou.

Individuální přístup

Každé dítě je originál, potřebuje různé tempo, různou cestu k poznání. Necháme vaše dítě vyniknout v tom, na co má talent, schopnosti a co ho baví.

Moderní výukové metody

Při výuce používáme moderní výukové metody (Konstruktivistická pedagogika, Projektové vyučování, Metody rozvoje finanční gramotnosti, Kritické myšlení a čtenářské strategie).

Cizí jazyky jsou priorita

Znalost jednoho cizího jazyka je základ, druhého téměř nutnost. Angličtinu a němčinu učíme na obou stupních ZŠ. Podle možností a potřeb využíváme rodilé mluvčí.

Podpora talentu

Podporujeme rozvoj talentů našich žáků v oblasti hudební, výtvarné i pohybové. Využíváme disponibilních hodin na vyšší počet hodin Tv.

Prémiové IT vybavení

Pro výuku nejen IT, ale i odborných předmětů využíváme počítačovou učebnu a interaktivní tabule.

Ukázka výuky chemie v praxiUkázka výuky vaření v praxiVýuka ve Větrníku v kostce


 • Klidná partnerská atmosféra s opravdovými odborníky
 • Kvalitní všeobecná příprava na další studium i na život
 • Podnětné prostředí pro utváření hodnotných sociálních vazeb
 • Nácvik schopnosti prezentace a sebeprezentace
 • Kritické myšlení jako základ pro tvorbu vlastního názoru
 • Pravidelné ranní kruhy
 • Etická výchova, podpora empatie a vzájemné spolupráce
 • Menší třídy s individuálním přístupem učitelů
 • Posílená výuka angličtiny a němčiny od 6. ročníku
 • Projektové vyučování, výuka reálií v terénu
 • Bezpečná škola se stálým dohledem učitelů
 • Lesní pedagogika a škola v přírodě
 • Posílená hodinová dotace TV, plavání, lyžování
 • Zdravé stravování


Domluvte si prohlídku školy nebo zkušební hodinuVyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 259
 +420 733 572 832
j.melicharova@mills.cz

[/vc_column]