Jsme trochu jiná základní škola

Máme vyladěný kvalitní rozvrh

Dbáme na potřebnou a především kvalitní výuku jazyků ale také nezanedbáváme důležitý pohyb.

Profesionální výuka je na prvním místě

Snažíme se, aby všichni naši žáci dostali nejkvalitnější vzdělání podle nejnovějších metod a způsobů vzdělávání.

  • Bez angličtiny se dnes nikdo úspěšný neobejde, proto angličtinu vyučujeme už od první třídy.
  • Myslíme si, že je důležité umět se domluvit. Druhý cizí jazyk se děti začínají učit už od čtvrté třídy.
  • Pohyb je pro děti důležitý a proto máme posílenou hodinovou dotaci tělesné výchovy s aprobovaným učitelem tělesné výchovy.
  • Máme třídy s nízkým počtem žáku s individuálním přístupem učitele.
  • Při výuce používáme moderní výukové metody (matematika prof. Hejného, metody kritického myšlení, projektové vyučování ap.).
  • Na naší škole působí zkušený, inovativní, dynamický a empatický tým pedagogů.