Mgr. Magdaléna Melicharová

Učitelka 1. ročníku 2022/23


 Mgr. Michal Suchý

Učitel  2. ročníku 2022/23


Mgr. Markéta Klamtová

Učitelka 3. ročníku 2022/23


Mgr. Gabriela Rákosníková

Učitelka 4. ročníku 2022/23


Mgr. Silvie Lešinská 

Učitelka 5. ročníku 2022/23


Kateřina Corbin

Lektorka angličtiny


Mgr. Matěj Pártl

Učitel tělesné výchovy

Mgr. Karolína Šuráňová

Učitelka tělesné výchovy

Ivana Purdue

i.purdue@mills.cz

Pavlína Stanická

p.stanicka@mills.cz

Lenka Novotná

l.novotna@mills.cz

Hana Králíková

h.kralikova@mills.cz

Michaela Hladíková

Vychovatelka družiny
m.hladikova@mills.cz

Jana Laibnerová

Vychovatelka družiny
j.laibnerova@mills.cz

Mgr. Karolína Šuráňová

Třídní učitelka 6. třídy
k.suranova@mills.cz

Ing. David Matějka

Třídní učitel 7. třídy, učitel matematiky

Mgr. Leona Matějková

Třídní učitelka 9. a 8. třídy, učitelka ČJ

Mgr. Adam Tureček

Učitel přírodopisu a zeměpisu

Mgr. Matěj Pártl

Učitel tělocviku a dějepisu

Kamila Voděrová

Učitelka informatiky
k.voderova@mills.cz

Mgr. Petr Matyáš

Učitel fyziky, informatiky, přírodopisu a světa práce
p.matyas@mills.cz

Mgr. Lukáš Alt

Učitel matematiky
l.alt@mills.cz

Mgr. Iva Brynychová

Učitelka chemie
i.brynychova@mills.cz

Bc. Adéla Turinová

Učitelka výtvarné výchovy
a.turinova@mills.cz

Lenka Švestková

Učitelka hudební výchovy
l.svestkova@mills.cz

Mgr. Martina Sedlická

Učitelka anglického jazyka
m.sedlicka@mills.cz

Ing. Zuzana Švehlová

Učitelka německého jazyka
z.svehlova@mills.cz

Hana Jahodová

Asistentka pedagoga
h.jahodova@mills.cz

Petra Podlipská

Asistentka pedagoga
p.podlipska@mills.cz

Barbora Suková

Asistentka pedagoga
b.sukova@mills.cz