Mgr. Markéta Klamtová

Učitelka 1. ročník 2020/21


Mgr. Gabriela Rákosníková

Učitelka 2. ročník 2020/21


Mgr. Silvie Lešinská 

Učitelka 3. ročník 2020/21
Mgr. Tereza Rubášová

Učitelka 4. ročník 2020/21

 Mgr. Michal Suchý

Učitel  5. ročník 2020/21

Kateřina Corbin

Lektorka angličtiny

Mgr. Matěj Pártl

Učitel tělesné výchovy

Mgr. Karolína Šuráňová

Učitelka tělesné výchovy

Mgr. Hakenová Petra

Učitelka sportovních her

Hana Králíková

Asistentka pedagoga

Michaela Hladíková

Vychovatelka družiny

Mgr. Leona Matějková

Třídní učitelka 6. a 7. třídy, ČJ

Mgr. Adam Tureček

Učitel přírodopisu, zeměpisu, fyziky a IT

Mgr. Matěj Pártl

Učitel tělocviku a dějepisu


Bc. Matthew Dane Moistner

Učitel angličtiny

Ing. Jiří Růžička

Učitel hudební výchovy

Mgr. Věra Myslivcová

Učitelka matematiky