Mgr. Leona Matějková
l.matejkova@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
r. 2017 NIDV Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení

r. 1992 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Učitelství stupeň 5 – 12, český jazyk, občanská výchova

Pracovní zkušenosti:
r. 2013 – 2019 Učitelka 1. a 2. stupně ZŠ Jesenice

r. 2018 Zástupce pro 1. stupeň ZŠ Jesenice

r. 1990 – 1993 Učitelka 2. stupně ZŠ Mráčkova

r. 1986 – 1989 Učitelka 1. stupně ZŠ Jitřní

r. 1986 Učitelka 1. stupně ZŠ Trávníčkova

Další vzdělávání:
Dílna čtení (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
Bezpečné klima třídy
Finanční vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ
Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ na 1. stupni ZŠ
Jak upravit ŠVP v běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním

Své kolegy si nejraději vybíráme po osobní linii, na doporučení, s referencemi. Stejným způsobem jsme navázali spolupráci i se současnou manažerkou pro nově vznikající 2. stupeň naší ZŠ Větrník Mgr. Leonou Matějkovou, která bude od září 2019 vedoucí učitelkou 2. stupně a současně třídní učitelkou 6. ročníku.

Osobní příběh

Je to zkušená, velmi příjemná a přátelská paní učitelka, která zná problematiku jak prvního, tak druhého stupně základní školy. Pracovala jako zástupkyně ředitele školy a má pedagogické zkušenosti jak z výuky na prvním, tak zejména díky své aprobaci Čj, Ov i na stupni druhém.

Její motivací pracovat v naší soukromé škole je zúročit své dosavadní zkušenosti a zejména využít podmínek menších kolektivů tříd k uplatnění moderních přístupů ke vzdělávání žáků, které mnohdy ve velkých třídách státních škol realizovat při nejlepší vůli učitelů nelze.

Jsme velmi rádi, že se nám ji pro tento projekt a spolupráci podařilo získat a věříme, že žákům i rodičům bude dobrým učitelem a partnerem ve vzdělávání.

 

Jako vedoucí učitelka pro 2. stupeň se nyní podílí s vedením školy na tvorbě dokumentace, školního vzdělávacího programu, utváření pedagogického sboru pro 2. stupeň a veškerých nezbytných přípravách.