Mgr. Matěj Pártl
Tělesná výchova, vlastivěda, dějepis
m.partl@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
r. 2011 Pedagogická fakulta UK – obor tělesná výchova a dějepis se zaměřením na vzdělání

Pracovní zkušenosti:
r. 2014 MILLS

Další vzdělávání:
r. 2014 Masérský kurz
r. 2013 Cvičitel plavání II. třídy
r. 2012 Instruktor lyžování

Rozhovor

Jak jste se dostal k práci učitele tělesné výchovy a vlastivědy?

K práci učitele Tv a Vlastivědy jsem na naší škole jsem se dostal přes mého profesora na vysoké škole. Sdělil mi o příležitosti vyučovat na Millsu a doporučil mne vedení školy. Ale nebýt mé maminky, která je speciální pedagog, tak nevím zda bych šel studovat pedagogiku, takže díky ní jsem se dostal na pedagogickou fakultu a posleze na Mills. Zde jsem začal jako učitel tv a posléze mi bylo nabídnuto vyučovat vlastivědu, která je blizko mému druhému oboru – dějepisu – který jsem vystudoval.

Jaký sport Vás baví nejvíce vyučovat a jaký děláte sám nejraději?

Nedá se říct, který sport me baví nejvíce vyučovat. Nejvíce mě baví pokud děti sportují rady a baví je to. To je pak jedno zda je to atletika nebo plavání či gymnastika. Ja osobně nejraději hraju fotbal, ale paradoxně ho nerad vyučuji, neboť tento sport mohou děti hrát samy venku, ale ve škole se mají učit věci, které jsou důležité pro obecný rozvoj dítěte.

Co považujete za důležité pro motivování dětí ke sportu?

Jednoznačně rodiče. Rodič je ten kdo má vyvolat lásku k pohybu, jelikož rodič je zodpovědný za volnočasové aktivity dítěte. Celkově pohyb je prospěšný pro zdraví a za to je zodpovědný opět rodič. Takže děti jsou obrazen svých rodičů.

Co vnímáte jako nejlepší sport pro žáky základní školy?

Moje teorie zní: nejlepší sport pro rozvoj dětí je trojboj plavání l, gymnastika a atletika. Tyto sporty jsou nejvhodnější pro budoucí specializovaní dětí na konkrétní sport jako je fotbal, hokej, tenis a podobné sporty. Ale nejdůležitější je jakýkoliv pohyb.