Mgr. Gabriela Rákosníková
g.rakosnikova@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UK – učitelství pro první stupeň základní školy

Další vzdělávání:

Integrace žáků s poruchami učení a chování

Nadaný žák a jeho rodiče

Integrace cizinců

Nadané dítě a jeho potřeby

Jazykové kurzy anglického jazyka

Koncepce mimořádně nadaných žáků

Smart board, Interaktivní tabule na ZŠ

Activboard, Interaktivní tabule a její využití v hodinách

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Kyberšikana

Kurz MBTI

Mentorský kurz UK

Pracovní zkušenosti:

ZŠ Nový PORG

ZŠ Kunratice, Praha 4

ZŠ nám. Curieových, Praha 1

ZŠ Na Smetance, Praha 2

Co Vás na práci učitelky nejvíce baví?
Mám radost z každého úspěchu dětí, není nad dětský úsměv a rozzářené oči, když objeví něco nového. Je to mravenčí práce s jedinci. Často si v práci připadám, jako když skládám mozaiku. Nesmí Vám chybět jediný střípek a musíte pečlivě sladit všechny odstíny vztahů učitel-rodič-žák. Důležitá je pro mě spolupráce s rodiči dětí, které učím, neboť jejich pohled na děti je pro mou práci dalším důležitým článkem celé mozaiky. Baví mě pracovat v týmu, sdílet své zkušenosti s kolegy a tvořit společné projekty.

Co vnímáte na výuce v 1. třídě jako nejdůležitější?
Snažím se dětem vytvořit ve třídě bezpečné a podnětné prostředí, aby je škola bavila, chodily do ní rády a našly si kamarády. Pokud se dítě ve škole cítí dobře, je pak radost vidět , jak se během jednoho roku naučí číst, psát a počítat. První třídu považuji za velký krok ve vývoji dítěte a trvalo mi 5 let, než jsem souhlasila a chtěla provázet své první prvňáčky.

Čím jiným se kromě výuky zabýváte?
Život s mojí velkou rodinou mě opravdu baví , každý den je jinak barevný. Věnuji se vaření, tanci a zpěvu. Ve volném čase se ráda projdu po lese nebo ve městě. Miluji moře a hory, šťastná se cítím v Itálii. Všude tam, kde jsem ráda, sbírám inspiraci pro svou práci. Relaxuji při plavání a na lyžích.

Jaká je nejlepší rada, kterou jste kdy dostala?
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ – Jan Werich.


Proč se věnujete mentoringu?
Mentoring mi předkládá nové výzvy, rozvíjí mé dosavadní dovednosti a zkušenosti. Jsem ráda, že při mentoringu zjišťuji, že se mám stále čemu učit.

Kdo Vás při práci motivuje?
Při své práci se snažím najít to nejlepší, vybírat a ověřovat si vše v praxi. Kromě J. A. Komenského jsem měla štěstí na další skvělé pedagogické průvodce:  Mgr. Marie Tichá, CSc., Prof. RNDr. Alois Klíč CSc., Mgr. Michal Suchý, Prof. RNDr. Milan Hejný CSc., Mgr. Květa Krüger, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Ing. Vít Beran a mnoho dalších.
Nejvíc mě motivují děti ve škole a vlastní děti. Vždy si říkám, že hodinu musím připravit tak, jako by to bylo pro moje vlastní děti.