Mgr. Tereza Rubášová
t.rubasova@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:
r. 2008 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
r. 2010 FCE Sydney
r. 2002 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Pracovní zkušenosti
r. 2018 Třídní učitelka 3. třídy, přírodopis na 2. stupni, ZŠ Tip Toes
r. 2016 – 2018 Výuka na 1. stupni, Sportovní ZŠ
r. 2015 – 2016 Výuka AJ v MC Matýsek


Slovem učitele…

Neustále se snažím vymýšlet a vyhledávat nové programy a aktivity, které by moje žákyně a žáky zaujaly. Výuku zpestřuji různými zábavnými dny a úkoly.

Dlouho probíhala výuka online. Zařadili jsme tedy pohybové aktivity, abychom stále jen neseděli u počítačů. Každému dítěti se snažím věnovat individuálně. Pro děti nadané připravuji dobrovolné úkoly z různých oblastí.

Ve výuce propojujeme získané vědomosti a dovednosti s běžným životem. Přizpůsobuji hodiny potřebám dětí. Vzájemně si nastavujeme zrcadlo. Často dochází ke zpětné vazbě, nyní převážně vzájemně mezi spolužáky. Pravidelně komunikuji s rodinou, což pomáhá najít správnou cestu každého dítěte. A samozřejmě nesmí chybět zábava 😊.