Mgr. Michal Suchý
m.suchy@mills.cz

Strukturovaný životopis

Vzdělání:

r. 1996 Pedagogická fakulta UK – učitelství pro první stupeň základní školy, specializace VV

r. 1992 Střední pedagogická škola Beroun – obor vychovatelství, specializace VV

Pracovní zkušenosti:

r. 2018 ZŠ MILLS

r. 1997 fakultní ZŠ nám. Curieových, Praha 1

od r. 2012 – fakultní učitel a vedoucí souvislé pedagogické praxe studentů PedF  UK

od r. 2004 – učitel žáků s mimořádným nadáním (segregace, integrace)

Další vzdělávání:

r. 2017 Nejčastější poruchy zdraví u žáků na ZŠ (PMeduca)

r. 2017 Formativní hodnocení v práci učitele (Kritické myšlení)

r. 2017 Matematická prostředí jako základ porozumění matematice (1. stupeň)

r. 2017 Problematické třídní kolektivy (V. Hrbáček) odborný seminář

r. 2016 Agresivita ve škole (PhDr. Čedík) odborný seminář

r. 2016 IVP – změny ve vypracování a vedení IVP (PPP Praha 1) odborný seminář

r. 2016 Google for work – konference

r. 2015 Rozvoj osobnostně-sociálních dovedností ped. pracovníků (Paramita)

r. 2015 Smart klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky (AV Media)

r. 2015 Pedagogická diagnostika standardu MNŽ (PPP Praha 1)

r. 2014 Rozvoj mentorských dovedností (PedF UK Praha)

r. 2014 Metodické doporučení k primární prevenci – šikana na školách (M. Kolář) odborný seminář

r. 2014 Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování (M. Svobodová) odborný seminář

r. 2014 Manipulace s předměty – prostředek rozvoje matematického myšlení žáků (Akademie moderního vzdělání Plzeň)

r. 2013 Smart klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky (AV Media)

r. 2013 Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování (Prevalis)

r. 2009 Interaktivní dílna práce s nadanými žáky pro učitele ZŠ a SŠ (Centrum Nadání)

r. 2009 Základy pedagogiky nadaných (IPPP)

r. 2008 Interaktivní dílna práce s nadanými žáky pro učitele 1. stupně (Centrum Nadání)

r. 2008 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných ZŠ (Občanské sdružení Rytmus)

r. 2007 Specifika výuky mimořádně nadaných dětí na 1. stupni (Centrum Nadání)

r. 2006 European Computer Driving Licence Sylabus verze 4-0 (ČSKI)

r. 2006 Specifika práce s mimořádně nadanými žáky na základní škole (IPPP)

r. 2005 Vhodné přístupy v rámci integrace nadaných žáků v běžných školách (IPPP)

r. 2005 Efektivní využití SMART Boardu při výuce (AV Media)

r. 2005 Multimediální tituly pro jednotlivé skupiny předmětů – interaktivní tabule

Rozhovor

Co Vás na práci učitele nejvíce baví?

Baví mě dětský pohled na okolní svět. Rád vnímám příběhy, které děti píší či vypráví, snažím se vnímat jejich vyjádření k událostem, které je trápí a líbí se mi nadšení, se kterým si umí život užít. Dnešní děti to mají trochu těžší, než jsme to měli my. Jsou zahlcené rychlým, extrémně barevným a hlučným světem. Nezřídka jsou unavené všemi požadavky, které na ně klade dospělácký svět. A mě baví jim dětství prodloužit a trochu odstínit dospělost, která stojí už na začátku páté třídy, kdy některé děti podléhají stresu z víceletých gymnázií. Je fajn vidět, že můžete být průvodcem nové generace a máte možnost podílet se na utváření jejich hodnot. Je příjemné si svůj vlastní svět zachovat alespoň z části barevný, viděný optikou dětí.

Čím jiným se kromě výuky zabýváte?

Práce pro mě vždy byla koníčkem, ale občas je nutné se zastavit a vydechnout. V poslední době si to uvědomuji stále častěji a přehodnocuji svůj přístup k životu. Ve volném čase se věnuji rodině, přátelům, psům, zahradě, čtení, malování…životu.

Nejlepší rada, kterou jste kdy dostal?

„Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů“

V určité fázi svého profesního působení jsem dospěl k názoru, že nelze vyřešit všechny životní problémy dětí.  Je nutné si stanovit hranice, za které už nepůjdete. Nejdůležitější je v životě dítěte rodina, předává dětem soubor pravidel, návodů i názorů.  Ve škole se děti socializují a zkoušejí, do jaké míry jsou v rodině získané sociální dovednosti funkční.   Problém nastává v momentě, kdy výchova jedince naráží na školní skupinu. Dříve jsem se snažil rodičům tento rozpor vysvětlit, ukázat jejich jakoby nefunkční modely chování a vlastně je hodnotil podle svých představ o životě… Dnes se snažím o maximální míru pochopení s občasnými korekcemi chování jedince ke skupině a naopak.  Poskytuji dětem prostor, snažím se respektovat výchovu rodičů a spoléhám na to, že si každý svou cestu v životě najde. Samozřejmě se nebavíme o patologických odchylkách, ale o možnosti vybrat si svou cestu. Bezpečnou a jedinečnou.

Další rada, kterou jsem dal sám sobě v poslední době, zní: „Někdy se skvělé věci v našem životě začnout dít až ve chvíli, kdy konečně začneme říkat NE!“

A nejlepší rada od dětí? „Karma je zdarma!“ J