ŠKOLNÍ KODEX ŽÁKŮ

Tento kodex všem nám říká, jak nebýt za uličníka,
je v něm právě deset rad, jak dodržet školní řád.

1. Kdo chce se stát kabrňákem, do školy vždy chodí včas,
dobrý den či dobré ráno říká pevně jeho hlas.
2. Dospělák vše míní dobře, proto káže: „Pozor dej!“, zdraví máme jenom jedno, do rizik se nepouštěj.
3. Třetí rada ta nám říká, zahraj si na námořníka,
plavba těm se povede, kdo „prosím a děkuji“ říkat pěkně dovede.
4. I když tě to ven už táhne, podle těchto pravidel,
školu sám opustit nesmíš, až s tím svolí učitel.
5. Etiketa stolování nechť je nám všem dobrou paní.
U oběda na ni dbej, jídlo v klidu vychutnej.

6. Jenom slaboch ubližuje, na druhé si dovoluje.
Jsi-li dobrý kamarád, měl bys druhým pomáhat. Dobrý den či dobré ráno říká pevně jeho hlas.
 7. Kdyby věci mohly mluvit, jistě by tě prosily,
zacházení chtějí slušné, aby dlouho sloužily.
 8. Čeho hodně sám si ceníš, na to pozor dobře dej,
mobil, šperky, noťas, tablet raděj doma zanechej.
9. O hodině mobil v tašce „napoticho“ schovávej,
na sms, chat či hovor přestávku si nechávej.
10. Na shledanou, milý žáku, rozlučme se každý den,
můžeme si podat ruku, toť poslední z pravidel.