Škola nabízí v rámci svého lektorského sboru pro školní rok 2022/2023 tyto kroužky:

  • výtvarný,
  • kroužek Aj,
  • kroužek Nj,
  • kroužek sborového a ansámblového zpěvu,
  • otevření kroužků je závislé na počtu přihlášených žáků.