ŠKOLNÍ KODEX ŽÁKŮ

Tento kodex všem nám říká, jak nebýt za uličníka,
je v něm právě deset rad, jak dodržet školní řád.

 • Kdo chce se stát kabrňákem, do školy vždy chodí včas,
  dobrý den či dobré ráno říká pevně jeho hlas.
 • Dospělák vše míní dobře, proto káže: „Pozor dej!“,zdraví máme jenom jedno, do rizik se nepouštěj.
 • (verze pro 1. a 2. třídu) Třetí rada ta nám říká, zahraj si na kouzelníka,
  kouzla těm se povedou, kdo „prosím a děkuji“ říkat pěkně dovedou.
  (verze pro 3. a 4. třídu) Třetí rada ta nám říká, zahraj si na námořníka,
  plavba těm se povede, kdo „prosím a děkuji“ říkat pěkně dovede.

 • I když tě to ven už táhne, podle těchto pravidel,
  školu sám opustit nesmíš, až s tím svolí učitel.

 • Etiketa stolování nechť je nám všem dobrou paní.
  U oběda na ni dbej, jídlo v klidu vychutnej.
 • Jenom slaboch ubližuje, na druhé si dovoluje.
  Jsi-li dobrý kamarád, měl bys druhým pomáhat.
 • Kdyby věci mohly mluvit, jistě by tě prosily,
  zacházení chtějí slušné, aby dlouho sloužily.

 • Čeho hodně sám si ceníš, na to pozor dobře dej,
  mobil, šperky, noťas, tablet raděj doma zanechej.
 • O hodině mobil v tašce „napoticho“ schovávej,
  na sms, chat či hovor přestávku si nechávej.
 • Na shledanou, milý žáku, rozlučme se každý den,
  můžeme si podat ruku, toť poslední z pravidel.