Možnost využití družiny:

Ranní družina: 7:00 – 8:00
Odpolední družina: 12:00 – 17:00

Cena za školní družinu:

1 000 Kč za měsíc

Příspěvek na výtvarné potřeby:

500 Kč za půl rokuJak to u nás funguje?


 • Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočívají po vyučování, ale také zde získávají mnoho praktických výtvarných, hudebních i sociálních dovedností.
 • Současně je místem, odkud jsou žáci pod dohledem vysíláni na kroužky, pořádané v rámci školy a po nich se zase do družiny vracejí.
  Kolektiv dětí v družině je věkově smíšený.
 • Vychovatelka si přebírá děti po skončení jejich vyučování od paní učitelky a zajišťuje jejich doprovod na oběd a dozor v jídelně. Je tak zajištěna maximální bezpečnost vašich dětí.
 • Po obědě následuje klidový režim, čteme pohádky nebo posloucháme hudbu. Děti odpočívají.
 • Na odpočinek navazují zájmové činnosti (pracovní, výtvarné, pohybové, hudební, vědomostní, spontánní).
 • Dodržujeme pitný režim – děti mají pití stále u sebe
 • Obědváme bez zbytečného stresu

Podle počasí chodíme ven na školní zahradu, na vycházky kolem Labe a na hřiště.


Michaela Hladíková
Vychovatelka v družině

Vzdělání:

 • r. 2014 SOŠ MILLS, s. r. o. – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pracovní zkušenosti: 

 • r. 2014 MILLS
 • r. 2013 MŠ Basic, o. p. s.
 • r. 2009 Mateřské centrum, Čelákovice

Životní motto:

,,S úsměvem jde všechno líp”
Bc. Jana Laibnerová
Vychovatelka v družině

Vzdělání:

 • r. 2013 UJAK Praha – obor Speciální pedagogika, Vychovatelství,
 • r. 2003 Střední pedagogická škola Beroun – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Pracovní zkušenosti: 

 • r. 2009-2021 Mateřská škola Sluníčko, Milovice

Životní motto:

,,Berte život z té lepší stránky… a věřte, že můžete!”