Otevírací doba družiny:

od 11:00 do 17:00 hodin

Cena za školní družinu:

1 000 Kč za měsíc.

Příspěvek na výtvarné potřeby:

500 Kč za půl roku.Michaela Hladíková
Vychovatelka v družině

Vzdělání:

 • r. 2014 SOŠ MILLS, s. r. o. – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pracovní zkušenosti: 

 • r. 2014 MILLS
 • r. 2013 MŠ Basic, o. p. s.
 • r. 2009 Mateřské centrum, Čelákovice

Jak to u nás funguje?


 • Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočívají po vyučování, ale také zde získávají mnoho praktických výtvarných, hudebních i sociálních dovedností.
 • Současně je místem, odkud jsou žáci pod dohledem vysíláni na kroužky, pořádané v rámci školy a po nich se zase do družiny vracejí.
  Kolektiv dětí v družině je věkově smíšený.
 • Vychovatelka si přebírá děti po skončení jejich vyučování od paní učitelky a zajišťuje jejich doprovod na oběd a dozor v jídelně. Je tak zajištěna maximální bezpečnost vašich dětí.
 • Po obědě následuje klidový režim, čteme pohádky nebo posloucháme hudbu. Děti odpočívají.
 • Na odpočinek navazují zájmové činnosti (pracovní, výtvarné, pohybové, hudební, vědomostní, spontánní).
 • Dodržujeme pitný režim – děti mají pití stále u sebe
 • Obědváme bez zbytečného stresu

Podle počasí chodíme ven na školní zahradu, na vycházky kolem Labe a na hřiště.


Měsíční plán – ÚNOR 2019

Odpočinková činnost – čteme si v rámci celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“

– relaxační a klidové hry

Zájmová činnost
„OPIČÍ PŘÍSTAV“

– organizace a režim ŠD (rozlišujeme povinnosti a zábavu)

– prohlubování přátelských vztahů za pomoci společných her

– pravidla společného soužití v družině (správné stolování ve školní jídelně, režim ŠD, hygienické zásady, bezpečnost v ŠD)

– hry dle zájmu dětí – spolupráce dětí v kolektivu

– celoroční hra „O poklad kapitána Kida“ – různorodé aktivity o pirátské mince

 

AKTIVITY

– celoroční soutěž „O poklad kapitána Kida“ – různorodé aktivity o pirátské mince

– hrajeme společenské, jazykové, vědomostní a zručnostní hry

 

 

VV

– vše inspirováno zvířaty

– chameleon

– medvěd ve svetru (provlíkání) aj.

Vycházky – procházky v okolí školy (dle počasí)

– pobyt na školním hřišti (dle počasí)

Nezapomínáme na hygienu před obědem, po vycházce

Dodržujeme pitný režim – děti mají pití stále u sebe

Obědváme bez zbytečného stresu

 Děti byly poučeny o bezpečném chování v ŠD, jídelně, při pobytu venku, v blízkosti komunikace a při přechodu do budovy ŠD.