Dopřejte vašemu dítěti to nejlepší vzdělání a individuální péči, jakou si zaslouží. Darujte mu ten nejlepší základ do života s využitím nejmodernějších výukových metod a za pomocí prémiového technického vybavení.

Jste nároční a pro své dítě chcete to nejlepší. V jiných oblastech byste neslevili, tak proč dělat kompromisy v tom nejdůležitějším, co můžete svému dítěti dát? Vyberte si školu, kde Vám budou rozumět a pochopí potřeby vašeho dítěte.

Děti jsou pro nás vším. Třídní učitelka s nimi tráví celý den, zná jejich osobnost i schopnosti a vede každé dítě jeho vlastní cestou, aby dosáhlo maxima. Díky malému počtu žáků v jedné třídě se může každému dostatečně věnovat.

Učitelé jsou alfou a omegou kvality vzdělávání, ale také vytváření atmosféry na škole. Proto spolupracujeme výhradně se zkušenými profesionály, kteří svou prací doslova žijí. Více o našich učitelích se můžete dozvědět zde.


Výuka ve Větrníku v kostce

 • Malý počet dětí ve třídách – učitelka má čas se věnovat každému zvlášť a zná osobnost a potřeby každého žáka
 • Individuální přístup – každé dítě je originál a potřebuje vést jinou cestou. Necháme vaše dítě vyniknout v tom, na co má talent
 • Důraz na jazyky – angličtina již od 1. třídy, druhý jazyk od 4. ročníku
 • Moderní výukové metody – matematika prof. Hejného, metody kritického myšlení, projektové vyučování a další posunou vaše dítě dál a rychleji
 • Prémiové vybavení – rostoucí židle i lavice, interaktivní tabule, moderní nábytek
 • Prověření učitelé – naši učitelé jsou zkušení experti s moderním myšlením a silnou empatií
 • Posílená hodinová dotace tělesné výchovy – věnujeme se rozvoji ducha i těla

Díky malému počtu žáků, zkušeným učitelům a individuálnímu přístupu je na škole zcela odlišná atmosféra než v klasických velkých základních škol, kde je 30 dětí v ročníku. I méně průbojné děti v malém kolektivu rázem ožívají a objevují své schopnosti.Proč si vybrat základní školu Větrník

 • Řízený rozvoj dítěte

  Každé dítě má jiné předpoklady, které na klasických školách často zůstávají skryté. Díky osobnímu přístupu a zkušenosti učitelů odhalíme potenciál vašeho dítěte a udáme výuce správný směr.

 • Bezpečná škola

  Naše škola je za dveřmi na kód a k dětem se jen tak někdo nedostane. U nás se negativní jevy typické pro ostatní ZŠ, jako je např. šikana, daří podchytit včas a účinně je eliminovat. Učitelé jsou s žáky ve třídách i během přestávky a dohlíží na ně.

 • Nejmodernější výukové metody

  Žáci mají větší hodinou dotaci na výuku jazyků a tělesné výchovy. Používáme také nejmodernější výukové metody jako je Hejného matematika, kooperativní výuka nebo projektové vyučování.


Za naši práci mluví spokojenost rodičůVe Větrníku máme dceru Báru v první třídě. Její starší bratři jsou na klasických základních školách, takže máme možnost srovnávat. Malý třídní kolektiv je naprosto super, přístup paní učitelek je tím pádem naprosto osobní a individuální. Líbí se nám, že děti chodí často ven, do divadel, do výuky je zařazeno všelijaké tvoření, připomínání tradic a obyčejů, praktická výuka (například to, že děti si v rámci výuky „samy“ zkoušely nakupovat v supermarketu tak, aby jim stačil daný obnos a aby si vše správně spočítaly), akce s rodiči – prostě je fajn, že děti nesedí celé dny jen a jen v lavicích a jsou v kontaktu se skutečným životem. Oceňujeme také angličtinu od 1. třídy a více hodin tělocviku. Poslední pochvala patří družině – jsme moc spokojeni, paní družinářka má skvělé tvořivé nápady, děti se s ní určitě nenudí.

– Bartákovi, rodiče Báry

Rozdíly oproti tradičním základním školám

 • Méně dětí ve třídě, více prostoru pro každého – učitelka se tak může věnovat každému dítěti mnohem intenzivnějši
 • Větší důraz na individuální rozvoj – vaše dítě může mít nadání, o kterém byste se na klasické základní škole nikdy nedozvěděli. Naše učitelky znají každé dítě do posledního detailu a umí jej navést správným směrem
 • Pokrokové výukové metody – pomohou vašemu dítěti v tom nejkritičtějším věku
 • Žáci se naučí sebeprezentaci a vyjadřovat se – v klasické škole není na prezentaci příliš prostoru. Introvertní děti navíc mají problém se vyjadřovat před velkým počtem spolužáků. To u nás nehrozí
 • Větší důraz na jazyky a tělesnou výchovu – jazyky jsou základ pro úspěch v dospělosti, které mají žáci možnost rozšířit o volitelné kurzy, které je posunou až na úroveň maturantů už na ZŠ
 • Nesrovnatelné technické zázemí – moderní vybavení zajistí, že vaše děti budou pracovat s moderními technologiemi zcela přirozeně již od útlého věku
 • Větší bezpečí, pohodová atmosféra plná porozumění – u nás problémy v kolektivu prakticky neexistují a žáci jsou v zabezpečené budově. Učitelky jsou navíc s žáky i o přestávkách

Domluvte si prohlídku školy nebo zkušební hodinuVyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 259
 +420 733 572 832
j.melicharova@mills.cz

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ
maximálně 16

ROZSAH STUDIA
1. stupeň základní školy

ŠKOLNÉ
6 000 Kč měsíčně

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Ano

DRUŽINA
Ano

DNY ZÁPISŮ
  3. dubna 2019 od 16:00 
  8. dubna 2019 od 16:00 
  9. dubna 2019 od 16:00
  25. dubna 2019 od 16:00