1. stupeň


Informace k zápisu do 1. ročníku


Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, vydaném v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a z něho vyplývajícího pokynu organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, bude organizace zápisů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 do ZŠ Větrník následující:

Pokyny k postupu pro zákonné zástupce:

  • Podejte, prosíme, žádost o zápis elektronicky pomocí odkazu na elektronický dotazník (níže). Vaše žádost bude zaregistrována, přidělíme jí osobní číslo a na Vámi zadaných kontaktních údajích (e-mail, telefon) Vás budeme informovat o jejím přijetí a postupně zašleme další podrobnější pokyny k průběhu zápisu. Žádosti můžete odesílat již nyní.
  • Zápis bude probíhat v termínu 1. – 30. 4 2020, po podání žádosti Vás budeme kontaktovat a domluvíme individuální elektronickou formu komunikace se zákonným zástupcem, pomocí které zprostředkujeme samotný zápis.
  • O výsledku zápisu budete informováni do 30 dnů.
  • Kritéria, podle kterých budeme v případě převisu dětí postupovat, jsou uvedena na našich webových stránkách.
  • Do prvního ročníku pro rok 2020/21 přijímáme 16 dětí.

V případě dotazů nebo nejasností se neobávejte nás kontaktovat, a to na e-mailu nebo telefonicky:
2. stupeň


Přestup na druhý stupeň (do 6. ročníku) je u nás velmi snadný.


  • Kontaktujte sekretariát (j.melicharova@mills.cz) nebo ředitelku školy (m.montfortova@mills.cz) a po domluvě zašlete žádost o přestup vašeho dítěte na naši školu.
  • O přestupu rozhoduje pouze ředitelka ZŠ Větrník, po jejím rozhodnutí si vyžádáme dokumentaci žáka z jeho původní školy.
  • 2. září 2019 může vaše dítě nastoupit, budeme se na něj těšit.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2/12
250 88  Čelákovice, Praha východ

+420 733 572 832
+420 326 999 259
j.melicharova@mills.cz