1. stupeň


Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Organizace a průběh zápisu jsou v souladu s § 3a) vyhlášky 48/2005 Sb. v aktuálním znění.

Kritéria:             

 • školní zralost
 • děti navštěvující MŠ Větrníček
 • sourozenec v ZŠ Větrník

Organizace:

Zápis proběhne formou individuálního on-line pohovoru učitel + žák a následně ředitel + zákonný zástupce.

Podrobné Informace k formě vedení a technickému zajištění zápisu budou na základě elektronicky podané přihlášky a registrace termínu v elektronickém formuláři na webových stránkách zaslány na uvedené e-mailové adresy zákonných zástupců.

Termíny konání pohovorů:       

 • 7. dubna
 • 8. dubna
 • 12. dubna
 • 13. dubna
 • 14. dubna
 • 21. dubna
 • 27. dubna

Na pohovor se žákem je vyhrazeno vždy 30 minut, v případě většího počtu doručených přihlášek budou termíny a časy operativně přidány.

 

Počet žáků přijímaných do 1. ročníku:  maximálně 16 žáků

 

Vyrozumění o výsledcích zápisu ( Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí) bude rodičům zasláno nejpozději do 5-ti dnů po posledním termínu zápisu a současně budou na webových stránkách v sekci zápis uvedena čísla přijatých žáků (variabilní symboly) pod kterými budou žáci u zápisu evidováni.

 

K zápisu je třeba doložit rodný list dítěte. 2. stupeň


Přestup na druhý stupeň (do 6., 7. nebo 8. ročníku v roce 2021/2022) je u nás velmi snadný.


 • Kontaktujte sekretariát (j.melicharova@mills.cz) nebo ředitelku školy (m.montfortova@mills.cz) a po domluvě zašlete žádost o přestup vašeho dítěte na naši školu.
 • O přestupu rozhoduje pouze ředitelka ZŠ Větrník, po jejím rozhodnutí si vyžádáme dokumentaci žáka z jeho původní školy.
 • 1. září 2021 může vaše dítě nastoupit, budeme se na něj těšit. Pokud máte zájem o přestup v pololetí školního roku 2020/2021, máme otevřenou 6. a 7. třídu. 🙂

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2/12
250 88  Čelákovice, Praha východ

+420 733 572 832
+420 326 999 259
j.melicharova@mills.cz