1. stupeň

Důležité kroky vedoucí k zápisu do 1. ročníku ZŠ

Obsah DOD: 

 •  úvodní informace o škole, pojetí a organizace výuky  
 •  specifika školy, odlišnosti a přidaná hodnota
 •  výukové metody, postupy, formy výuky, hodnocení a pod.
 •  informace o družině, stravování a mimoškolních aktivitách
 •  informace o zápise  – termíny, kritéria, Smlouva o vzdělávání
 •  informace o připravované Předškole ( několik setkání ve škole, určených předškoláčkům za účelem seznámení se se školním prostředím a odbouráním případných prvotních nejistot)
 • diskuse, odpovědi na otázky rodičů
 • prohlídka školy

DOD je určen dospělým osobám (zákonným zástupcům). Pro děti je určena a každoročně pořádána tzv. Předškola, na které budou mít možnost se s prostředím školy i s učiteli seznámit sami později.

 
Prosíme rodiče o sepsání krátkého sdělení o jejich motivaci, zapsat dítě právě na naši školu.

Jedná se o důležitou zpětnou vazbu, která pomůže zajistit soulad mezi očekáváními rodičů a nabídkou vzdělávacích strategií školy.   

Tento motivační dopis vložte do systému on-line přihlášky a odešlete.

Stručný popis motivace k přečtení zde.

Děti získají možnost pod vedením zkušeného učitele vyzkoušet si jaké to je „učit“ se v opravdové škole. Činnosti, připravené pro děti, jsou vždy motivované hrou a zaměřeny na jemnou i hrubou motoriku, utváření základních matematických představ, kontrolu výslovnosti, utváření sociálních vazeb apod. Rodiče tak mohou získat cenné informace o stavu připravenosti dítěte na školní docházku. 
 

Program v kostce:

 • přivykání na školní prostředí,
 • rozvoj grafomotoriky, řeči,
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
 • rozvoj matematické představivosti.
Dětem s sebou dejte přezůvky a psací potřeby (tužka, pastelky)
 
 
Rezervační formulář – prosíme, potom si rezervujte pouze 2 termíny
 
Předškola je zpoplatněná 100 Kč / hodina a hradí se před lekcí v hotovosti.

Přihlášky k zápisu na naši školu přijímáme on-line. K přihlášce přiložte případně další dokumenty, týkající se speciálních potřeb Vašeho dítěte (doporučení od PPP, SPC, odborného lékaře, atp.) a také výše zmíněný motivační dopis. 

On-line přihláška zde.

Otevřená hodina proběhne 23. února 2023 a to 1. vyučovací hodinu, tj. 8,30 -9,15 hodin.
Z kapacitních důvodů se může zúčastnit pouze jeden z rodičů a to bez svého dítěte. Maximální počet návštěvníků v jedné třídě je 8 dospělých.
 
K dnešnímu dni (31.1.) je kapacita návštěvníků do 1.r. již naplněna, každý další přihlášený rodič se může jít podívat na otevřenou hodinu do ročníku vyššího. 
Pokud preferujete ukázkovou hodinu v jiném, než prvním ročníku, napište nám, který vyšší ročník nebo učitele preferujete. Pokusíme se Vašemu zájmu vyhovět.
K přihlášení využijte VŽDY rezervační formulář, pro ostatní komunikaci e-mail:  j.melicharova@mills.cz 
 

On-line rezervování svého místa na otevřenou hodinu zde.

ZÁPIS:

Kritéria k úspěšnému zápisu:

 1. školní zralost,
 2. volná kapacita školy – třídy,
 3. soulad rodičů s profilem školy.

Termíny zápisů:

 • sobota 1. dubna 2023,
 • neděle 2. dubna 2023,
 • pondělí 3. dubna 2023.
K rezervaci vybraného termínu využijte, prosíme, elektronický rezervační formulář níže. Děkujeme.

Počet žáků přijímaných do 1. ročníku:  maximálně 16 žáků

Vyrozumění o výsledcích zápisu (rozhodnutí o přijetí/nepřijetí) bude rodičům zasláno nejpozději do 5-ti dnů po posledním termínu zápisu a současně budou na webových stránkách v sekci zápis uvedena čísla přijatých žáků (variabilní symboly) pod kterými budou žáci u zápisu evidováni.

K zápisu je třeba doložit rodný list dítěte.

2. stupeň

Přestup na druhý stupeň je u nás velmi snadný.

Kontaktujte sekretariát (j.melicharova@mills.cz) nebo ředitelku školy (m.montfortova@mills.cz) a po domluvě zašlete žádost o přestup vašeho dítěte na naši školu.

O přestupu rozhoduje pouze ředitelka ZŠ Větrník, po jejím rozhodnutí si vyžádáme dokumentaci žáka z jeho původní školy.

V září může vaše dítě nastoupit, budeme se na něj těšit. Pokud máte zájem o přestup v pololetí školního roku, kontaktujte nás. 🙂

Ⓒ 2018 Základní škola Větrník | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní