Školné


Školné zahrnuje výuku dle učebního plánu, sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu, závazných doporučení MŠMT ČR a dle vlastní koncepce školy Větrník, která podporuje výuku cizích jazyků a pohybovou přípravu. Stravné, družina a mimoškolní aktivity budou hrazeny zvlášť podle předem objednaného rozsahu služeb.

Cena školného je stanovena na 6 500 Kč za jeden kalendářní měsíc pro 1. i pro 2. stupeň. Jeden školní rok čítá 10 měsíců.

Pro stávající žáky ZŠ Větrník zůstává původní cena 6.000 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Stravné


Od 1. 9. 2017 se žáci ZŠ Větrník budou stravovat v restauraci STOLOVNA, Sedláčkova 109, Čelákovice, kterou zřizuje a provozuje společnost Ekolandia, o.p.s.

Strava svým složením odpovídá Vyhlášce MŠMT ČR o školním stravování a požadavkům na dodržování spotřebního koše. Školní stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Vše lze objednávat i samostatně.

Vybírat je možné ze tří variant jídelníčku, cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Stravovací zařízení vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Kromě tradičních surovin jsou zařazovány do jídelníčku i (ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanka, jáhly tak, aby strava byla pestrá.

Objednávání stravy probíhá přes webovou aplikaci strava.cz . Výběr obědů i platby řeší zákonní zástupci žáků samostatně a to na základě individuálních vstupů do aplikace, které získají od vedení Stolovny po odevzdání přihlášky ke stravování.

Na obědy žáci docházejí společně po skončení dopoledního vyučování v doprovodu učitelky, případně asistentky pedagoga nebo družinářky, které zajišťují pedagogický dozor po dobu oběda a cesty.
Svačiny jsou dodávány přímo do školy, kde jsou v samostatné lednici uchovány do jejich spotřeby dětmi ať už v dopoledních, nebo odpoledních hodinách.

 

Cena jídel 1. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod) 65,- Kč                             

Cena jídel 2. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod) 74,- Kč