Školné


Školné zahrnuje výuku dle učebního plánu, sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu, závazných doporučení MŠMT ČR a dle vlastní koncepce školy Větrník, která podporuje výuku cizích jazyků a pohybovou přípravu. Stravné, družina a mimoškolní aktivity budou hrazeny zvlášť podle předem objednaného rozsahu služeb.

Cena školného je stanovena na 6 500 Kč za jeden kalendářní měsíc pro 1. i pro 2. stupeň. Jeden školní rok čítá 10 měsíců.

Stravné


Od 1. 9. 2017 se žáci ZŠ Větrník budou stravovat v restauraci STOLOVNA, Sedláčkova 109, Čelákovice, kterou zřizuje a provozuje společnost Ekolandia, o.p.s.

Strava svým složením odpovídá Vyhlášce MŠMT ČR o školním stravování a požadavkům na dodržování spotřebního koše. Školní stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Vše lze objednávat i samostatně.

Vybírat je možné ze tří variant jídelníčku, cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Stravovací zařízení vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Kromě tradičních surovin jsou zařazovány do jídelníčku i (ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanka, jáhly tak, aby strava byla pestrá.

Objednávání stravy probíhá přes webovou aplikaci strava.cz . Výběr obědů i platby řeší zákonní zástupci žáků samostatně a to na základě individuálních vstupů do aplikace, které získají od vedení Stolovny po odevzdání přihlášky ke stravování.

Na obědy žáci docházejí společně po skončení dopoledního vyučování v doprovodu učitelky, případně asistentky pedagoga nebo družinářky, které zajišťují pedagogický dozor po dobu oběda a cesty.
Svačiny jsou dodávány přímo do školy, kde jsou v samostatné lednici uchovány do jejich spotřeby dětmi ať už v dopoledních, nebo odpoledních hodinách.

 

Cena jídel 1. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod) 65,- Kč                             

Cena jídel 2. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod) 74,- Kč