preloader-image
Jsme nadšeni, jakým způsobem se v ZŠ Větrník s dětmi pracuje.

Jsme nadšeni, jakým způsobem se v ZŠ Větrník s dětmi pracuje. Vybírali jsme s přesvědčením, že pokud si má naše dcera vytvořit pozitivní vztah ke vzdělávání, bude to právě na škole takové filosofie. Můžeme konstatovat, že se nám naše předpověď naplnila.
Příznivá atmosféra a přátelské prostředí, které na nás ve škole dýchlo už při první návštěvě v rámci dne otevřených dveří, se jednoznačně podepisuje na radosti, se kterou naše dcera do školy chodí. I přes veškeré komplikace v rámci online výuky i částečné online výuky si udržela  chuť do plnění školních výzev.
Anežka chodí do školy nesmírně ráda. Na dceru jsou kladeny nároky adekvátní jejím schopnostem a s úsměvem musíme potvrdit, že na samostatný úsudek, ke kterému je vedena, narážíme jako rodiče každodenně.
Jednoznačně děkujeme za aktivní přístup celého týmu, díky kterému mohly děti odjet na školu v přírodě a účastnit se mnohých dalších mimoškolních aktivit.

AK

rodiče naší žačky
Škola slibovala individuální přístup k dětem a splnila mnohem víc!

Pro školu se rozhodla má dcera vlastně sama hned při návštěvním dni, kdy si jí získal svým přístupem pan učitel Suchý, upozorňuji, že do té doby trvala na tom, že do školy nepůjde a zůstane ve školce.

Škola slibovala individuální přístup k dětem, větší prostor pro rozvoj dítěte, což bylo důležité pro mě, jako matku. Škola oboje a vlastně mnohem víc splnila.

Samozřejmě asi největší zásluhu má třídní učitelka, paní Rákosníková, která naplnila mé očekávání nadlimitně. Nikdy bych nevěřila, že se někdo věnuje dětem s takou vervou a láskou, jako právě ona a to nejen v rámci  samotné výuky, ale i plněním jiných rozšířených aktivit, které děti vzdělávají snad ve všech možných oblastech života.

Líbí se mi celkové pojetí školy, kdy se díky společným projektům napříč ročníky školy a díky výuce etikety předchází problémům šikany, které znám od starších dcer z jiných škol. Celkový přístup vedení školy k řešení případných problémů, vzniklých třeba díky covidové situaci, nebo úžasné chování asistentek a družinářek hodnotím jako další velké plus této školy.

Nikde nechybí prostor pro komunikaci, možná je ho někdy až moc 😊.

Vybavení školy vnímám jako nadstandardní. Ale jako nejlepší hodnocení vnímám nadšení dvé dcery chodit do školy a její pláč na konci školního roku, že začínají prázdniny a že nebude škola…

LV

rodiče naší žačky