Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.
vyhlašuje
III. ročník pěvecké soutěže
pro žáky prvního stupně ZŠ

 

Propozice k soutěži ke stažení ZDE.

  • Soutěž je jednokolová a koná se v květnu (pravděpodobně v jednu z posledních střed – termín bude upřesněn) v budově pořádající organizace, tj. na adrese náměstí 5. května 2/12, 250 88, Čelákovice.

 

Přihláška ke stažení ZDE.

Do soutěže se lze hlásit elektronickou formou na email k.voderova@mills.cz,  případně písemnou formou na adresu Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o., nám. 5. května 2, 250 88, Čelákovice, a to do termínů:

  • Rezervace míst pro školu: 15. dubna 2020 (e-mailem zaslat počet studentů a školu, za kterou soutěží)
  • Odeslání přihlášek žáků: 5. května 2020 (vyplněné přihlášky poslat e-mailem či poštou)

Školy mohou v jednom e-mailu či dopisu přihlásit hromadně i více soutěžících.

 

Soutěží se ve 2 kategoriích:

  • kategorie: Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ nenavštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo soukromé hodiny zpěvu – přednes jedné písně (soutěžící přednese max. 2 sloky s případným refrénem)
  • kategorie: Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ navštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo soukromé hodiny zpěvu – přednes jedné písně (soutěžící přednese max. 2 sloky s případným refrénem)

Kategorie bude do soutěže zařazena, pokud se do ní přihlásí 5 a více soutěžících

 

Hodnocení soutěže:

  • Výkony soutěžících posoudí odborná porota s lichým počtem členů. Každý porotce má k dispozici pro hodnocení škálu 1 – 10 bodů. Ty uděluje jednotlivým soutěžícím až po skončení všech soutěžních vystoupení v dané kategorii. Body jednotlivých porotců se sečtou. V případě rovnosti hlasů na prvních třech místech porota o lepším výkonu hlasuje.
  • Hlavními kritérii hodnocení jsou zpěv, výběr písní, ale i snaha, odvaha a celková prezentace soutěžícího.
  • V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa. Vyhlášena bude i „Cena poroty“ za mimořádný výkon a „Cena ředitelky Základní školy Větrník“ za odvahu, snahu, fair play…
  • Hudební doprovod máme k dispozici, jedinou podmínkou pro využití, je zaslání hudebních podkladů do 5. května 2020 spolu s přihláškou. Pokud máte píseň nahranou na CD či USB FLASH DISKU, můžeme jej přehrát.

Na všechny přihlášky a soutěžící se velice těšíme.