Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

12 klíčových principů


1. Budování schémat
2. Práce v prostředích
3. Prolínání schémat
4. Rozvoj osobnosti
5. Skutečná motivace
6. Reálné zkušenosti

7. Radost z matematiky
8. Vlastní poznatek
9. Role učitele
10. Práce s chybou
11. Přiměřené výzvy
12. Podpora spolupráce

V naší škole rádi pracujeme s metodou Hejného protože


  • děti objevují matematiku samy a baví je to
  • děti pracují s chybou jako s prostředkem k učení
  • podporuje u dětí kooperativní učení
  • učí děti kvalitní diskusi
  • děti si samy vybírají, jaká strategie řešení jim v úlohách vyhovuje
  • děti využívají svou vlastní zkušenost
  • děti se učí respektovat druhé a umí se samy rozhodovat
  • děti ví, že učitel není nositelem jediné pravdy, učitel je rádcem