Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří probíhá formou dvouhodinového neformálního setkání vedení školy, učitelů a rodičů, během kterého vedení školy odprezentuje základní principy fungování školy.

Následuje volná diskuse s učiteli o organizaci a metodách samotné výuky.

Zahájení vždy v 16:00 hodin, ukončení cca 18:00 hodin.

Účast dětí na DOD není vzhledem k obsahu a průběhu přínosná. Pro děti, jejich seznámení s prostředím školy a učiteli, je určena tzv. Předškola.

Více informací o Předškole

Otevřené hodiny pro rodiče

Rodičům, kteří mají vážný zájem o zápis svého dítěte do naší školy, umožníme nahlédnou přímo do reálné výuky ve třídách.

Počet míst je z pochopitelných důvodů omezený, do každé třídy může být vpuštěno najednou maximálně 6 rodičů. Prosíme proto o účast pouze jednoho z rodičů a registraci účasti na těchto hodinách níže.

Před hodinou přijďte, prosíme, minimálně o 5 min dříve, budete uvedeni do tříd. Věříme, že vás atmosféra výuky a práce ve třídách příjemně překvapí. Těšíme se na vás.

Na co se nejčastěji ptáte?

Přijďte k nám na návštěvu

První termín DOD
7. 11. 2023 v 16:00
Druhý termín DOD
7. 12. 2023 v 16:00
Třetí termín DOD
6. 2. 2024 v 16:00
Otevřené hodiny pro rodiče
14. 2. 2024 v 8:30
Otevřené hodiny pro rodiče
14. 2. 2024 v 9:25
Čtvrtý termín DOD
5. 3. 2024 v 16:00
×