Co je to Předškola

Za účelem odstranění prvotní nervozity dětí u zápisu a současně získání informací o připravenosti dítěte na zápis a školní docházku, pořádáme pro budoucí prvňáčky tzv. PŘEDŠKOLU.

Její letošní téma je Dveře ke snu.

Hravou a laskavou formou se děti seznámí s prostředím školní třídy, s osobností učitele, budou společně pracovat na udržení pozornosti, vhodné sociální komunikaci a spolupráci. Dále budou učitelé s dětmi rozvíjet předmatematické dovednosti a zlepšovat úroveň grafomotoriky a jemné motoriky.

Pro oboustranné splnění účelu Předškoly je vhodné, aby dítě absolvovalo 2 ze 4 nabízených termínů.

Termíny lekcí PŘEDŠKOLY:

  • 29. ledna, 
  • 8. února, 
  • 7. března,
  • 21. března.

Vždy se jedná o jednu vyučovací hodinu od 15 hodin.  Cena 100 Kč za jednu lekci.

×