Proč my?

Tvorba příjemného, zdravého a motivujícího vzdělávacího prostředí je pro nás prvořadá. Chceme rozvíjet talenty jednotlivých dětí a připravit jim skvělý start do života. Proto se zajímáme o nejnovější metody vzdělávání.

Na čem stavíme vzdělávání?

Vyladěný rozvrh

Zakládáme si na logicky sestaveném rozvrhu, který nepřetěžuje děti a je v něm je dostatek hodin pro výuku jazyků i pravidelný pohyb.

Angličtina

Bez angličtiny se dnes nikdo úspěšný neobejde. Proto ji vyučujeme už od první třídy – a to i s rodilým mluvčím.

Výukové metody

Využíváme osvědčené a efektivní výukové metody – třeba metody kritického myšlení či matematiku podle přístupu profesora Hejného na 1. stupni.

Pravidelný pohyb

Pohyb je předpokladem zdravého života. Proto náš rozvrh obsahuje dostatek hodin tělocviku s aprobovanými učiteli.

Individualita

V našich třídách je maximálně 16 žáků. Chceme mít prostor rozvíjet silné stránky a unikátní potenciál každého jednotlivého dítěte.

Motivujicí učitelé

Nestojíme na místě, ale neustále se vzděláváme. Naši pedagogové jsou zkušení, empatičtí a nadšení pro smysluplné výukové inovace.

×