Náš první stupeň

Připravujeme děti na úspěšný a spokojený život

Dveře u nás mají otevřené všechny děti – nejsme exkluzivní výběrová instituce, ale od základu moderní škola, která rozvíjí unikátní potenciál a talenty každého dítěte. 

Zajímáme se o nejefektivnější metody vzdělávání a ihned je zavádíme do praxe. Chceme vytvořit maximálně bezpečné a motivující prostředí, aby každý žák dosáhl maxima vědomostí, a přitom se do školy každý den těšil.

Kvalitu výuky stavíme zejména na osobnostech učitelů, kteří mají k žákům individuální přístup, a udávají tak správný směr i tempo výuky. 

Učíme děti především přemýšlet a spolupracovat. Podporujeme zdravé sebevědomí, komunikační dovednosti a prezentační schopnosti, protože tyto aspekty jsou pro úspěšný a spokojený život nezbytné. 

Jsme rádi, že díky spolupráci zaměstnanců, žáků a vás rodičů panuje na naší škole inspirující a přátelská atmosféra.

Další informace

Počet žáků ve třídě: maximálně 16

Rozsah studia: 1. – 5. ročník

Školné: 7 000 Kč měsíčně

Možnost stravování: ano

Možnost družiny: ano

Reference rodičů

„Ve Větrníku máme dceru Báru v první třídě. Její starší bratři jsou na klasických základních školách, takže máme možnost srovnávat. Malý třídní kolektiv je naprosto super, přístup paní učitelek je tím pádem naprosto osobní a individuální. Líbí se nám, že děti chodí často ven, do divadel, do výuky je zařazena i praktická výuka a akce s rodiči – prostě je fajn, že děti nesedí celé dny jen a jen v lavicích a jsou v kontaktu se skutečným životem.“

Bartákovi

rodiče Báry
×