Školné

Školné zahrnuje výuku dle učebního plánu, sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu, závazných doporučení MŠMT ČR a dle vlastní koncepce školy Větrník, která podporuje výuku cizích jazyků a pohybovou přípravu.

Stravné, družina a mimoškolní aktivity jsou hrazeny zvlášť, podle předem objednaného rozsahu služeb.

Cena školného je stanovena na 7 000 Kč za jeden kalendářní měsíc pro 1. i pro 2. stupeň. Jeden školní rok čítá 10 měsíců.

Platby probíhají podle ustanovení Smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu, kterou podepisuje "škola" a zákonný zástupce při zápisu dítěte do školy.  Roční školné činí tedy celkem 70 000,-Kč (během letních prázdnin se školné nehradí). 

 

Školné za družinu

Cena za využívání školní družiny je 1 000 Kč za měsíc. 

Jak to u nás v družině chodí?

Zjistit více

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity a různé školní akce (divadla, výstavy, koncerty, koncerty, kurzy) se platí na účet školy.

Vyúčtování a výzvu k platbám posílá na e-mail zákonným zástupcům zúčastněných žáků manažerka školy.

×