Prevence rizikového chování

KiVa program

Více o programu KiVa na škole

Přejít na stránku

Školní poradenské pracoviště

Jeho účelem je poskytovat ve škole poradenské služby a spolupracovat se žáky, zákonnými zástupci, s třídními učiteli, odbornými učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými poradenskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálněpedagogickým centrem).

 

Členové:

  • PaedDr. Monika Volsich Montfortová - ředitelka školy (zastupující pozici výchovného poradce)
  • Mgr. Michal Suchý - školní metodik prevence
  • Mgr. Petra Vášová - speciální pedagog

 

Schránka důvěry

Rádi bychom, aby naše škola byla bezpečným prostorem pro všechny a za všech okolností.

Máte-li z prostředí naší školy zkušenost, o které není snadné mluvit osobně, dejte nám o ní vědět prostřednictvím tohoto anonymního formuláře. Každý Váš podnět prošetříme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×