Zápis a přestup

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápisy dětí pro školní rok 2024/2025 proběhnou ve dnech: 

 • pátek 5. dubna,
 • sobota 6. dubna,
 • neděle 7. dubna.

Rezervujte si, prosíme, váš termín a čas zápisu zde:

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku

 • Úroveň školní zralosti dítěte,
 • úroveň předpokladů dítěte plnit školní vzdělávací program,
 • souznění rodičů dítěte se zaměřením školy, jejími vizemi, programem a metodami vzdělávání (informace lze získat na DOD a otevřených hodinách),
 • docházka dítěte do MŠ Větrníček,
 • sourozenec v ZŠ Větrník.

Před samotným zápisem je nutné podat elektronickou přihlášku dítěte ke školní docházce do ZŠ Větrník:

Mohlo by vás zajímat

Pořádáme pro budoucí prvňáčky tzv. PŘEDŠKOLU

Přestup na druhý stupeň je u nás velmi snadný

Kontaktujte nás:

Sekretariát: j.melicharova@mills.cz, ředitelka školy: m.montfortova@mills.cz, zástupkyně ředitelky: l.matejkova@mills.cz

Rozhodnutí o přestupu

O přestupu rozhoduje ředitelka ZŠ Větrník na základě pohovoru s rodiči i žákem. Dokumentaci z předchozí školy si vyžádá náš sekretariát.

Nástup do 6. ročníku

Nástup do 6. ročníku

Zpravidla se řeší v závěru 1. stupně - podle velikosti kapacity uvolněné odchodem žáků na víceletá gymnázia - a to prostřednictvím k tomu určených Dnů otevřených dveří, případně osobně na výše uvedených kontaktech.

Přestup v průběhu školního roku

Přestup v průběhu školního roku

 • Společně si domluvíme termín schůzky, dozvíte se více o naší škole a my více o důvodech vašeho zájmu o přestup vašeho dítěte k nám. V případě vzájemného porozumění a volné kapacity v aktuálním ročníku následuje zpravidla tzv. zkušební „týden“.
 • Žák navštěvuje školu Větrník tzv. na zkoušku. Během této doby dojde ke vzájemnému poznávání (žák, učitelé, spolužáci) a pokud vše proběhne ke vzájemné shodě, nic nebude bránit dalším krokům, vedoucím k přestupu na naši školu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o přestup (formulář níže) a následně o přestupu rozhoduje již pouze ředitelka ZŠ Větrník.
 • Rozhodnutí o přijetí zašleme na předchozí školu a současně si vyžádáme  potřebnou dokumentaci žáka.
 •  

Vše lze vyřešit během velmi krátké doby

Ke stažení

Žádost o přestup

×