Zápis a přestup

Zápis žáků do 1. ročníku

Přijímací řízení školní rok 2024/2025

Přijatí:

 • VS 88251
 • VS 88252
 • VS 88254
 • VS 88256
 • VS 88257
 • VS 88258
 • VS 88261
 • VS 88262
 • VS 88263
 • VS 88264
 • VS 88265
 • VS 88268
 • VS 88269
 • VS 88272
 • VS 88276
 • VS 88279

Nepřijatí:

 • VS 88255
 • VS 88259
 • VS 88260
 • VS 88266
 • VS 88267
 • VS 88270
 • VS 88271
 • VS 88273
 • VS 88274
 • VS 88275
 • VS 88277
 • VS 88278
 • VS 88280
 • VS 88281
 • VS 88282

 

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku

 • Úroveň školní zralosti dítěte,
 • úroveň předpokladů dítěte plnit školní vzdělávací program,
 • souznění rodičů dítěte se zaměřením školy, jejími vizemi, programem a metodami vzdělávání (informace lze získat na DOD a otevřených hodinách),
 • docházka dítěte do MŠ Větrníček,
 • sourozenec v ZŠ Větrník.

Před samotným zápisem je nutné podat elektronickou přihlášku dítěte ke školní docházce do ZŠ Větrník:

Mohlo by vás zajímat

Pořádáme pro budoucí prvňáčky tzv. PŘEDŠKOLU

Přestup na druhý stupeň je u nás velmi snadný

Kontaktujte nás:

Sekretariát: j.melicharova@mills.cz, ředitelka školy: m.montfortova@mills.cz, zástupkyně ředitelky: l.matejkova@mills.cz

Rozhodnutí o přestupu

O přestupu rozhoduje ředitelka ZŠ Větrník na základě pohovoru s rodiči i žákem. Dokumentaci z předchozí školy si vyžádá náš sekretariát.

Nástup do 6. ročníku

Nástup do 6. ročníku

Zpravidla se řeší v závěru 1. stupně - podle velikosti kapacity uvolněné odchodem žáků na víceletá gymnázia - a to prostřednictvím k tomu určených Dnů otevřených dveří, případně osobně na výše uvedených kontaktech.

Přestup v průběhu školního roku

Přestup v průběhu školního roku

 • Společně si domluvíme termín schůzky, dozvíte se více o naší škole a my více o důvodech vašeho zájmu o přestup vašeho dítěte k nám. V případě vzájemného porozumění a volné kapacity v aktuálním ročníku následuje zpravidla tzv. zkušební „týden“.
 • Žák navštěvuje školu Větrník tzv. na zkoušku. Během této doby dojde ke vzájemnému poznávání (žák, učitelé, spolužáci) a pokud vše proběhne ke vzájemné shodě, nic nebude bránit dalším krokům, vedoucím k přestupu na naši školu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o přestup (formulář níže) a následně o přestupu rozhoduje již pouze ředitelka ZŠ Větrník.
 • Rozhodnutí o přijetí zašleme na předchozí školu a současně si vyžádáme  potřebnou dokumentaci žáka.
 •  

Vše lze vyřešit během velmi krátké doby

Ke stažení

Žádost o přestup

×