Učební plány

Kvalitní základní vzdělání je v současné dynamické společnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný start do dalšího studia či praktického života.

Uspět v životě, být spokojený profesně i sociálně však vyžaduje víc. Potřebná  je schopnost komunikace na mnoha úrovních, a to nejen v mateřském jazyce, důležité je zdraví, fyzická kondice a celková zdatnost. Z těchto zkušeností a předpokladů vychází koncepce základního vzdělávání školy Větrník.

Výuka probíhá na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a Školního vzdělávacího programu Větrník poznání a vědění.

Ke stažení

Učební plán pro 1. stupeň základní školy

Učební plán pro 2. stupeň základní školy

×