Projekty financované EU

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021329
Název projektu
Podpora školy formou šablon III pro MILLS
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.02.XX/00/22_002/0004952
Název projektu
MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK I
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015777
Název projektu
Podpora školy formou šablon II pro MILLS
Odkaz
Více informací
×