MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK I

Naše škola realizuje projekt: MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK I

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004952

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský

 

 

Projekt je zaměřen na personální podporu, inovativní vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

×