Větrnická notička

Soutěž pro malé hudebníky

Přihlaste své dítě do 7. ročníku naší hudební soutěže Větrnická notička, která je určena všem žákům 1. stupně základních škol. Je jedno, z jakého koutu naší země jste, či zda je soutěžící veden k hudbě profesionály nebo je “jen” šikovný samouk. Soutěž je otevřena všem bez rozdílu.

Vyplňte tuto elektronickou přihlášku. Zabere to minutku.

Důležité termíny

Odeslání přihlášky
6. 5. 2024 – 10. 5. 2024
Prodlužujeme termín přihlašování z 6. na 10. května! Přihlaste své dítě. Vyplnění a odeslání elektronické přihlášky spolu se soutěžní nahrávkou je třeba stihnout do tohoto termínu. V případě dostatku volných míst je ale možné prodloužení přijímání přihlášek.
Zpracování přihlášek a vyhodnocení
19. 5. 2024
Naše odborná porota zpracuje veškeré přihlášky a pečlivě si poslechne všechny soutěžní nahrávky. Na základě společného úsudku vyhodnotí postupující do finálového kola, které do tohoto termínu budeme kontaktovat spolu s pozvánkou. Nepostupujícím také dorazí vyrozumění e-mailem spolu s poděkováním za účast.
Potvrzení účasti
26. 5. 2024
Abychom zajistili hladký průběh finále, v informativním e-mailu o postupu Vás také požádáme o potvrzení účasti na finálovém kole. Chápeme, pokud se zúčastnit nemůžete, v tomto případě nám ale formulář také vyplňte, ať pro Vás neblokujeme časový slot v harmonogramu. Zároveň Vám díky tomu připravíme alespoň diplom za účast, který Vám zašleme e-mailem do konce května.
Finálové kolo soutěže
29. 5. 2024 v 8:00 – 14:00
V tento den proběhne osobní odprezentování postupujících finalistů. První 3 vítězové z každé kategorie obdrží ceny, poháry a diplomy. Zbylým účastníkům rozdáme diplomy za účast jako poděkování. Časy jsou pouze orientační.

Kategorie

Hlavními kategoriemi, které se dále potom dělí, jsou: 1. zpěv, 2. instrumentální skladba.

Podkategorie dle věku dělíme na 1.-2. ročník ZŠ a 3.-5. ročník ZŠ.

Poslední podkategorií je rozdělení dle zkušeností, tedy žák navštěvující ZUŠ a samouk.

„„Hudba je nejkrásnější forma komunikace.““

Martin Luther King Jr.

Často se nás ptáte

Vyplnění a odeslání přihlášky

Vyplnění a odeslání přihlášky

Přihlásit žáka do soutěže je jednoduché! Ať už jste jeho rodič, či učitel/ka, stačí pouze vyplnit elektronickou přihlášku a přiložit k ní soutěžní video-nahrávku. Pak už jen stačí vyčkat na zprávu o případném postupu do finálového kola, které už proběhne osobně. 

Jak má video vypadat?

Jak má video vypadat?

Video by mělo trvat 2,5 - 3 minuty, přičemž by se v něm měl žák představit a taktéž uvést vybranou píseň. Video nemusí být profesionální, postačí nahrávka na chytrý telefon, aby se zachovala autentičnost.

Jak žáka přihlásit do více kategorií?

Jak žáka přihlásit do více kategorií?

Pokud chcete žáka přihlásit do více kategorií, například instrumentální skladba a zpěv, je třeba vyplnit dvě přihlášky a ke každé přidat správné video. 

Jak mám určit, zda žák spadá do kategorie ZUŠ?

Jak mám určit, zda žák spadá do kategorie ZUŠ?

Pokud žák aktivně navštěvuje ZUŠ v dané kategorii, do které se hlásí, pak jej přihlaste do podkategorie ZUŠ. Jestliže navštěvuje jiný obor, například tanec, či jiný hudební nástroj (než je ten soutěžní), v naší soutěži spadá do podkategorie neZUŠ. :)

Přihláška s videem odeslána, co teď?

Přihláška s videem odeslána, co teď?

Nyní stačí počkat na zprávu od nás, kterou obdržíte do stanoveného termínu dle propozic a webových stránek. 

 

Pokud žák uspěl, bude pozván na finálové kolo, které proběhne osobně v budově ZŠ Větrník v Čelákovicích. Soutěžní skladbu je třeba zde odprezentovat před odbornou porotou a dalšími účastníky soutěže. Není možné zahrát či zazpívat skladbu jinou.

Pokud žák neuspěl, bude vyrozuměn e-mailem, na který také kromě poděkování obdrží také diplom za účast jako motivaci do příštích let. :)

Jak bude probíhat finále?

Jak bude probíhat finále?

Před termínem finále Vám zašleme podrobné instrukce, kde nás v budově najdete a také ideální časové rozmezí, kdy dorazit, abyste mohli projít včasnou prezencí a ohlášením své přítomnosti. Na základě předchozích let se dá ale říci, že akce trvá přibližně od 8:30 do 14:00. 

 

Soutěžící zde odprezentují píseň, kterou posílali ve své soutěžní nahrávce, není tedy možné přijít s odlišnou skladbou. 

 

Po krátké pauze a rozhodnutí poroty dojde v závěru celé akce na vyhlášení vítězů. Nevyhlašujeme tedy průběžně, ale opravdu až po odprezentování všech. Chceme, aby účastníci mohli svou přítomností vyjádřit podporu i zbylým kategoriím. 

Chcete se na něco zeptat či s námi spolupracovat? Napište nám.

Přečtěte si pravidla soutěže

×