Jídelna

Žáci 6. – 9. ročníků ZŠ Větrník se stravují v provozovně STOLOVNA, Sedláčkova 109, Čelákovice, kterou zřizuje a provozuje společnost Ekolandia, o.p.s., poskytovatel školního stravování.

Žáci 1. -5. ročníku využívají od 1. 1. 2023 školní jídelnu – výdejnu naší ZŠ, do které jsou obědy dováženy z firmy Ekolandia, o.p.s.

Strava svým složením odpovídá Vyhlášce MŠMT ČR o školním stravování a požadavkům na dodržování spotřebního koše.

Cena jídel pro 1. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod) 79,- Kč

Cena jídel pro 2. stupeň:
oběd (polévka + hlavní chod)  89,- Kč

Vybírat je možné ze 2 – 3 variant jídelníčku, cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Stravovací zařízení vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Kromě tradičních surovin jsou zařazovány do jídelníčku i (ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanka, jáhly tak, aby strava byla pestrá.

Objednávání stravy probíhá přes webovou aplikaci strava.cz . Výběr obědů i platby řeší zákonní zástupci žáků samostatně a to na základě individuálních vstupů do aplikace, které získají od vedení Ekolandie po odevzdání přihlášky ke stravování.

Na obědy žáci docházejí společně po skončení dopoledního vyučování v doprovodu učitelky, případně asistentky pedagoga nebo družinářky, které zajišťují pedagogický dozor po dobu oběda.

Objednávání stravy

Ke stažení

Vnitřní řád jídelny

×