Družina

Jak to u nás chodí?

  • Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočívají po vyučování, ale také zde získávají mnoho praktických výtvarných, hudebních i sociálních dovedností.
  • Současně je místem, odkud jsou žáci pod dohledem vysíláni na kroužky, pořádané v rámci školy a po nich se zase do družiny vracejí.
  • V družině jsou dvě oddělení pod vedením dvou vychovatelek. Žáci jsou rozděleni podle ročníků (zpravidla 1. a 2. ročník a 3. - 5. ročník), aby řízená i volná činnost odpovídala jejich věku a schopnostem.
  • Vychovatelka si přebírá děti po skončení jejich vyučování od učitelů nebo asistentek a společně zajišťují dozor v jídelně. Je tak zajištěna maximální bezpečnost a stravovací komfort vašich dětí. Obědváme v příjemném prostředí, bez zbytečného stresu.
  • Po obědě následuje klidový režim, čteme pohádky nebo posloucháme hudbu. Děti odpočívají.
  • Na odpočinek navazují zájmové činnosti (pracovní, výtvarné, pohybové, hudební, vědomostní, spontánní).
  • Dodržujeme pitný režim.
  • Podle počasí chodíme ven na školní zahradu, na vycházky kolem Labe a na hřiště.
  •  

Základní informace

Ranní družina:         7:00 – 8:00

Odpolední družina: 12:00 – 17:00

Cena za školní družinu: 1 000 Kč za měsíc

Příspěvek na výtvarné potřeby: 500 Kč za půl roku

Kontakt na družinu: 734 738 199

Naše vychovatelky

Michaela Hladíková

Jana Laibnerová

Ke stažení

Měsíční plán na únor 2024

 

Řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro družinu

Aktivity družiny

Zatím nebyly vloženy žádné záznamy.
×