Družina

Jak to u nás chodí?

  • Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočívají po vyučování, ale také zde získávají mnoho praktických výtvarných, hudebních i sociálních dovedností.
  • Současně je místem, odkud jsou žáci pod dohledem vysíláni na kroužky, pořádané v rámci školy a po nich se zase do družiny vracejí.
  • V družině jsou dvě oddělení pod vedením dvou vychovatelek. Žáci jsou rozděleni podle ročníků (zpravidla 1. a 2. ročník a 3. - 5. ročník), aby řízená i volná činnost odpovídala jejich věku a schopnostem.
  • Vychovatelka si přebírá děti po skončení jejich vyučování od učitelů nebo asistentek a společně zajišťují dozor v jídelně. Je tak zajištěna maximální bezpečnost a stravovací komfort vašich dětí. Obědváme v příjemném prostředí, bez zbytečného stresu.
  • Po obědě následuje klidový režim, čteme pohádky nebo posloucháme hudbu. Děti odpočívají.
  • Na odpočinek navazují zájmové činnosti (pracovní, výtvarné, pohybové, hudební, vědomostní, spontánní).
  • Dodržujeme pitný režim.
  • Podle počasí chodíme ven na školní zahradu, na vycházky kolem Labe a na hřiště.
  •  

Základní informace

Ranní družina:         7:00 – 8:00

Odpolední družina: 12:00 – 17:00

Cena za školní družinu: 1 000 Kč za měsíc

Příspěvek na výtvarné potřeby: 500 Kč za půl roku

Kontakt na družinu: 734 738 199

Naše vychovatelky

Michaela Hladíková

Bc. Jana Laibnerová

Ke stažení

Měsíční plán na duben 2024

 

Řád školní družiny

Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny

 

Školní vzdělávací program pro družinu

Aktivity družiny

Zatím nebyly vloženy žádné záznamy.
×