Umožněte Vašemu dítěti kvalitní start do života

Už i u Vašeho dítěte zaťukala na dveře povinná školní docházka a vy pro něj hledáte tu nejvhodnější základní školu?

Vyberte tu, která mu do života dá víc, než jen povinné znalosti a dovednosti.

Už i u Vašeho dítěte zaťukala na dveře povinná školní docházka a vy pro něj hledáte tu nejvhodnější základní školu?

Vyberte tu, která mu do života dá víc, než jen povinné  znalosti a dovednosti.

Doplnění tříd 2. stupně

Pro školní rok 2023/2024  nabízíme možnost přestupu do 6. ročníku.
V případě i nezávazného zájmu nás kontaktujte, sjednáme si osobní schůzku a pokusíme se zjistit, zda máme o vzdělávání na 2.stupni podobné představy.
 
 

Další volná místa jsou i v budoucím 9. ročníku.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Zápis/Přestup

Do 1. třídy přijímáme 16 žáků.

Před zápisem je velmi vhodné navštívit jeden z našich DOD s cílem získat o naší škole   co nejvíce informací, věnovat pozornost referencím a v případě souladu s koncepcí školy vyplnit on-line přihlášku.  Školní zralost si může dítě vyzkoušet v rámci naší Předškoly.

Aktivity školy

Žáci se mohou každoročně těšit na tematické výlety, projektové dny, školní akademie, divadla, koncerty, školu v přírodě, týden sportu, zimní lyžařský výcvik a další zábavné, ale i naučné aktivity ve škole i mimo ni.

Naši učitelé

Školu dělají učitelé a Ti naši jsou mimořádně dobří. Třídní učitel je nejen odborník a silná osobnost, ale také partner pro rodiče i žáka. Všichni učitelé podporují individuální nadání žáků a pomáhají rozvíjet všechny složky jejich osobnosti.

Doplnění tříd 2. stupně

Pro školní rok 2023/2024  nabízíme možnost přestupu do 6. ročníku.
V případě i nezávazného zájmu nás kontaktujte, sjednáme si osobní schůzku a pokusíme se zjistit, zda máme o vzdělávání na 2.stupni podobné představy.
 
 

Další volná místa jsou i v budoucím 9. ročníku.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Zápis/Přestup

Do 1. třídy přijímáme 16 žáků.

Před zápisem je velmi vhodné navštívit jeden z našich DOD s cílem získat o naší škole   co nejvíce informací, věnovat pozornost referencím a v případě souladu s koncepcí školy vyplnit on-line přihlášku.  Školní zralost si může dítě vyzkoušet v rámci naší Předškoly.

Aktivity školy

Žáci se mohou každoročně těšit na tematické výlety, projektové dny, školní akademie, divadla, koncerty, školu v přírodě, týden sportu, zimní lyžařský výcvik a další zábavné, ale i naučné aktivity ve škole i mimo ni.

Naši učitelé

Školu dělají učitelé a Ti naši jsou mimořádně dobří. Třídní učitel je nejen odborník a silná osobnost, ale také partner pro rodiče i žáka. Všichni učitelé podporují individuální nadání žáků a pomáhají rozvíjet všechny složky jejich osobnosti.

Reference rodičů

preloader-image

Této škole na dětech opravdu záleží a je to cítit v každém detailu. Jsem velmi spokojená.

Michaela Crnko, maminka naší žačky ze 2. třídy

Při výběru základní školy byl pro nás důležitý počet žáků ve třídě a přístup vyučujícího k dítěti. Jsme velmi spokojeni.

Kamila Stará, maminka jednoho z našich žáků

Najít v dětech talent, to co jim jde a to rozvíjet přirozeným způsobem. To je naše zkušenost s Větrníkem.

K. Ch., rodiče ze 4. třídy

Pracovní nasazení pedagogů je neuvěřitelné!

rodiče naší žačky ze 3. třídy

Určitě bych školu Větrník doporučila.

rodiče našeho žáka

Jsme nadšeni, jakým způsobem se v ZŠ Větrník s dětmi pracuje.

A. K., rodiče naší žačky

Škola slibovala individuální přístup k dětem a splnila mnohem víc!

L. V., rodiče naší žačky

V čem je škola Větrník odlišná

Každé dítě je originál, potřebuje různé tempo, různou cestu k poznání, výchově i vzdělání. S tím my počítáme a necháváme děti vyniknout v tom, na co mají schopnosti, talent a co je baví.

Díky malému počtu žáků ve třídě věnují učitelé každému dítěti více času a pozornosti. V hodinách je prostor pro diskuzi a sebeprezentaci. Je více času na procvičování a upevňování učiva.

Školu dělají kvalitní učitelé, ale musí k tomu mít to nejlepší vybavení a podmínky.

Interaktivní tabule, dataprojektory, tablety, notebooky, interaktivní stavebnice, programovatelní roboti i drony.. To je to, s čím se Vaše dětí u nás setkají a učitelé bezpečně ovládají.

Učíme pomocí prověřených výukových programů, aplikací a on-line verzí učebnic.

Jsme moderní škola.

Cítit se bezpečně je nutná podmínka pro zdravý vývoj dítěte. Musí to platit v rodině, ve škole, ve třídě mezi spolužáky i učiteli.

U nás se děti nebojí projevit názor, udělat chybu, zeptat se, požádat o pomoc.

Využíváme programy pro prevenci sociálně patologických jevů a snažíme se jejich krajním projevům, jako je šikana, účinně předcházet.

Prostory školy jsou elektronicky zabezpečeny, učitelé tráví s dětmi přestávky, ve volném čase jsou žáci pod dohledem vychovatelek.

Profilujeme se jako moderní škola, tzn., že učitelé využívají ve výuce i některé moderní přístupy a metody, např.: Hejného metoda výuky matematiky, metody kritického myšlení, diferencovaná výuka, konstruktivistický přístup k učení, projektové vyučování, centra aktivit, badatelská výuka apod. V oblasti hodnocení žáků používáme tzv. formativní hodnocení. 

Větrník žije pohybem. V některých ročnících jsme posílili hodinovou dotaci tělesné výchovy, žáci se každoročně zúčastňují lekcí plavání, jezdíme na lyžařský výcvik se všemi třídami již od 1. ročníku, podnikáme cyklistické i pěší výlety. 2. stupeň pravidelně zahajujeme týdnem sportu.

Tělesnou výchovu učí aprobovaní tělocvikáři, sportovní nadšenci, kteří se s dětmi zúčastňují různých sportovních soutěží, olympiád a jiných doborovolných akcí, kterými se snaží děti rozhýbat a získat pro zdravý a pravidelný pohyb.

První cizí jazyk (angličtinu) se žáci učí již od 1. až do 9. třídy, a to s kvalifikovaným učitelem i rodilým mluvčím – lektorem na konverzaci. Od třetí třídy dělíme třídy žáků podle úrovně, aby každý žák měl možnost se zlepšovat a neztrácet chuť k výuce v nesourodé skupině.

Druhý cizí jazyk (němčinu) učíme na 1. stupni nepovinně, na 2. stupni od 7. ročníku povinně.

Každé dítě má talent, jen ho musíme společně najít a podpořit. Podporujeme děti umělecky i sportovně nadané, umíme pracovat i s mimořádně nadanými žáky. Spolupracujeme s organizacemi, které se tímto tématem zabývají. 

V zájmové oblasti nabízíme rozmanité kroužky, pořádáme sportovní, hudební i literární soutěže. Připravujeme školní akademie a slavnosti, kde žáci mají možnost prezentovat své nadání, získané dovednosti a ukázat svoji jedinečnosti.

Aktuality

Třídní focení

Macharův Brandýs

Vysvědčení

Větrnická notička

Lyžařský výcvik - 1. stupeň

Úřední deska

Školní vzdělávací program

Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Organizace šk. roku 2022/23

Školní řád 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 22/23

Napište nám

Sledujte nás na sociálních sítích

Naše škola realizuje projekt: MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK

Ⓒ 2018 Základní škola Větrník | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní