Umožněte Vašemu dítěti kvalitní start do života

Už i u Vašeho dítěte zaťukala na dveře povinná školní docházka a vy pro něj hledáte tu nejvhodnější základní školu?

Vyberte tu, která mu do života dá víc, než jen povinné znalosti a dovednosti.

Už i u Vašeho dítěte zaťukala na dveře povinná školní docházka a vy pro něj hledáte tu nejvhodnější základní školu?

Vyberte tu, která mu do života dá víc, než jen povinné  znalosti a dovednosti.

Dny otevřených dveří

Přijďte se poznat a získat informace, jak to u nás ve škole funguje:

DOD probíhají formou besedy s vedením školy a některým z učitelů 1. stupně. Jsou určeny pro dospělé, pro děti a jejich adaptaci na školu je připravena na jaro tradiční Předškola.

Zápis/Přestup

Do 1. třídy přijímáme 16 žáků.

Před zápisem je velmi vhodné navštívit jeden z našich DOD s cílem získat o naší škole   co nejvíce informací, věnovat pozornost referencím a v případě souladu s koncepcí školy vyplnit on-line přihlášku.  Školní zralost si může dítě vyzkoušet v rámci naší Předškoly.

Aktivity školy

Žáci se mohou každoročně těšit na tematické výlety, projektové dny, školní akademie, divadla, koncerty, školu v přírodě, týden sportu, zimní lyžařský výcvik a další zábavné, ale i naučné aktivity ve škole i mimo ni.

Naši učitelé

Školu dělají učitelé a Ti naši jsou mimořádně dobří. Třídní učitel je nejen odborník a silná osobnost, ale také partner pro rodiče i žáka. Všichni učitelé podporují individuální nadání žáků a pomáhají rozvíjet všechny složky jejich osobnosti.

Dny otevřených dveří

Přijďte se poznat a získat informace, jak to u nás ve škole funguje:

DOD probíhají formou besedy s vedením školy a některým z učitelů 1. stupně. Jsou určeny pro dospělé, pro děti a jejich adaptaci na školu je připravena na jaro tradiční Předškola.

Zápis/Přestup

Do 1. třídy přijímáme 16 žáků.

Před zápisem je velmi vhodné navštívit jeden z našich DOD s cílem získat o naší škole   co nejvíce informací, věnovat pozornost referencím a v případě souladu s koncepcí školy vyplnit on-line přihlášku.  Školní zralost si může dítě vyzkoušet v rámci naší Předškoly.

Aktivity školy

Žáci se mohou každoročně těšit na tematické výlety, projektové dny, školní akademie, divadla, koncerty, školu v přírodě, týden sportu, zimní lyžařský výcvik a další zábavné, ale i naučné aktivity ve škole i mimo ni.

Naši učitelé

Školu dělají učitelé a Ti naši jsou mimořádně dobří. Třídní učitel je nejen odborník a silná osobnost, ale také partner pro rodiče i žáka. Všichni učitelé podporují individuální nadání žáků a pomáhají rozvíjet všechny složky jejich osobnosti.

Reference rodičů

preloader-image

Této škole na dětech opravdu záleží a je to cítit v každém detailu. Jsem velmi spokojená.

Michaela Crnko, maminka naší žačky ze 2. třídy

Při výběru základní školy byl pro nás důležitý počet žáků ve třídě a přístup vyučujícího k dítěti. Jsme velmi spokojeni.

Kamila Stará, maminka jednoho z našich žáků

Najít v dětech talent, to co jim jde a to rozvíjet přirozeným způsobem. To je naše zkušenost s Větrníkem.

K. Ch., rodiče ze 4. třídy

Pracovní nasazení pedagogů je neuvěřitelné!

rodiče naší žačky ze 3. třídy

Určitě bych školu Větrník doporučila.

rodiče našeho žáka

Jsme nadšeni, jakým způsobem se v ZŠ Větrník s dětmi pracuje.

A. K., rodiče naší žačky

Škola slibovala individuální přístup k dětem a splnila mnohem víc!

L. V., rodiče naší žačky

V čem je škola Větrník odlišná

Každé dítě je originál, potřebuje různé tempo, různou cestu k poznání, výchově i vzdělání. S tím my počítáme a necháváme děti vyniknout v tom, na co mají schopnosti, talent a co je baví.

Díky malému počtu žáků ve třídě věnují učitelé každému dítěti více času a pozornosti. V hodinách je prostor pro diskuzi a sebeprezentaci. Je více času na procvičování a upevňování učiva.

Školu dělají kvalitní učitelé, ale musí k tomu mít to nejlepší vybavení a podmínky.

Interaktivní tabule, dataprojektory, tablety, notebooky, interaktivní stavebnice, programovatelní roboti i drony.. To je to, s čím se Vaše dětí u nás setkají a učitelé bezpečně ovládají.

Učíme pomocí prověřených výukových programů, aplikací a on-line verzí učebnic.

Jsme moderní škola.

Cítit se bezpečně je nutná podmínka pro zdravý vývoj dítěte. Musí to platit v rodině, ve škole, ve třídě mezi spolužáky i učiteli.

U nás se děti nebojí projevit názor, udělat chybu, zeptat se, požádat o pomoc.

Využíváme programy pro prevenci sociálně patologických jevů a snažíme se jejich krajním projevům, jako je šikana, účinně předcházet.

Prostory školy jsou elektronicky zabezpečeny, učitelé tráví s dětmi přestávky, ve volném čase jsou žáci pod dohledem vychovatelek.

Profilujeme se jako moderní škola, tzn., že učitelé využívají ve výuce i některé moderní přístupy a metody, např.: Hejného metoda výuky matematiky, metody kritického myšlení, diferencovaná výuka, konstruktivistický přístup k učení, projektové vyučování, centra aktivit, badatelská výuka apod. V oblasti hodnocení žáků používáme tzv. formativní hodnocení. 

Větrník žije pohybem. V některých ročnících jsme posílili hodinovou dotaci tělesné výchovy, žáci se každoročně zúčastňují lekcí plavání, jezdíme na lyžařský výcvik se všemi třídami již od 1. ročníku, podnikáme cyklistické i pěší výlety. 2. stupeň pravidelně zahajujeme týdnem sportu.

Tělesnou výchovu učí aprobovaní tělocvikáři, sportovní nadšenci, kteří se s dětmi zúčastňují různých sportovních soutěží, olympiád a jiných doborovolných akcí, kterými se snaží děti rozhýbat a získat pro zdravý a pravidelný pohyb.

První cizí jazyk (angličtinu) se žáci učí již od 1. až do 9. třídy, a to s kvalifikovaným učitelem i rodilým mluvčím – lektorem na konverzaci. Od třetí třídy dělíme třídy žáků podle úrovně, aby každý žák měl možnost se zlepšovat a neztrácet chuť k výuce v nesourodé skupině.

Druhý cizí jazyk (němčinu) učíme na 1. stupni nepovinně, na 2. stupni od 7. ročníku povinně.

Každé dítě má talent, jen ho musíme společně najít a podpořit. Podporujeme děti umělecky i sportovně nadané, umíme pracovat i s mimořádně nadanými žáky. Spolupracujeme s organizacemi, které se tímto tématem zabývají. 

V zájmové oblasti nabízíme rozmanité kroužky, pořádáme sportovní, hudební i literární soutěže. Připravujeme školní akademie a slavnosti, kde žáci mají možnost prezentovat své nadání, získané dovednosti a ukázat svoji jedinečnosti.

Aktuality

Jídelna oficiálně otevřena!

Umístění na 1. místě na Mistrovství Evropy!

Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Aktuálně volné pozice

Strašidýlka ve Větrníku

Úřední deska

Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Organizace šk. roku 2022/23

Školní řád 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 22/23

Podmínky provozu 2021/2022

Napište nám

Sledujte nás na sociálních sítích

Ⓒ 2018 Základní škola Větrník | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní