Jak vybrat správnou školu?

Začínáte už pomalu hledat pro své dítě tu nejvhodnější základní školu? Vyberte tu, která mu do života dá víc, než jen základní znalosti a dovednosti. Využijte naše tipy, jak a podle čeho ji poznat.

1. Zamyslete se nad povahou vašeho dítěte

Popřemýšlejte, co je mu příjemné, co mu naopak zejména v oblasti sociálních vztahů nevyhovuje, jak spolupracuje v mateřské škole, jaké mu vyhovují sociální kontakty, zda je ve vztazích dominantní nebo spíše introvertní. Tato úvaha vás nasměruje k výběru školy, která může nějakým způsobem potřeby vašeho dítěte zohlednit.

2. Udělejte si vlastní průzkum

Využijte možností internetu a začněte vyhledávat školy v okolí. Zadejte klíčová slova „Základní škola“, nebo „ZŠ“ a lokalitu, o kterou máte zájem (například: Praha-východ nebo Čelákovice). Nabídne se vám několik webových stránek škol, které se nacházejí ve vaší blízkosti. Můžete se pustit o do vlastního průzkumu. Sepište si jednotlivé školy, zjistěte pomocí map, jak jsou od vás vzdálené, jaká je dopravní obslužnost. Mimo to si vypište nejdůležitější informace o škole, výuce, učitelích, mimoškolní činnosti, které jsou na webových stránkách dohledatelné.

3. Dejte na osobní reference

Zeptejte se známých rodičů, ať se s vámi podělí o své zkušenosti se školami v okolí, ptejte se učitelek ve školce, jakou školu doporučují pro vaše dítě. Pochopitelně jsou to informace zprostředkované a nemusí být vždy objektivní, ale je dobré je znát a porovnávat s vlastními zjištěními. Názor si můžete udělat i na internetových diskuzích, ale tam je třeba počítat s velkou mírou subjektivního zkreslení. Preferujte osobní kontakty a zdůvodnění, proč právě tato škola. Co je na ní zajímavé, výjimečné.

4. Navštivte jednotlivé školy a ptejte se

Každá škola má dny otevřených dveří, kde se můžete zeptat se na vše, co vás zajímá. Termíny jsou uváděny na webových stránkách škol, zapište si je do diáře a věnujte jim svůj čas. Získáte zde komplexní pohled na školu, její vedení, učitele, atmosféru, způsoby jednání se žáky i rodiči. Určitě se to vyplatí, jedná se přeci jen o výběr školy pro vaše dítě, které zde stráví několik let svého života. Zajímejte se i o kvalitu a formy výuky na druhém stupni, není povinnost, aby každé dítě usilovalo v 5. třídě o víceleté gymnázium. Na kvalitním moderním 2. stupni ZŠ může vaše dítě získat vzdělání srovnatelné svým obsahem s gymnáziem a dáte mu tak větší šanci rozhodnout se později, v 9. třídě, jaká střední škola ho vzhledem k jeho nadání zaujme nejvíc.

Zde jsme pro vás sepsali nejčastější dotazy, na které se můžete ptát: 

 • Jak početné jsou třídy v této škole?
 • Jsou učitelé na této škole pro svou práci aprobovaní?
 • Je možné absolvovat otevřené nebo ukázkové hodiny?
 • Je možné hovořit přímo s učiteli, kteří budou mé dítě učit?
 • Od kterého ročníku se vyučuje cizí, popř. druhý cizí jazyk? Kolik hodin týdně?
 • Kdo cizí jazyky učí? Specialisté? Rodilí mluvčí?
 • Jak je ve škole řešena potřeba dostatečného pohybu žáků, počet hodin TV, tělocvična, zahrada, trávení přestávek?
 • Jak se využívají ve škole ICT technologie? (počítače, tablety, chytré telefony)
 • Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze, zda ve třídách žákům vypomáhají asistenti pedagoga, jaká je spolupráce s pedagogickou-psychologickou poradnou apod.?
 • Jak škola podporuje nadané žáky, mají učitelé zkušenosti s mimořádně nadanými žáky?
 • Které předměty už i na1.stupni učí specialisté?
 • Jak častá je a jakou formou probíhá komunikace učitelů s rodiči žáků?
 • Jakým způsobem je škola zabezpečená?
 • Jak často a s jakými výsledky řeší škola případnou šikanu?
 • Jaké aktivity nabízí škola žákům po vyučování? Zájmové kroužky?
 • Jakou kapacitu má školní družina, pro žáky kterých ročníků je určena?
 • Jakým způsobem se žáci stravují?
 • Pořádá škola výuku v terénu? Školy v přírodě, lyžařské či jiné sportovní kurzy?
 • Může si budoucí žák (uvažující o přestupu) vyzkoušet výuku na zkušební hodině?

5. Vyhodnoťte nasbírané informace

Utřiďte si všechny informace, které se vám podařilo o školách získat. Můžete si vytvořit seznam pro a proti, nebo si jednoduše sepište vše, co víte. Při vyhodnocování stále mějte na paměti povahu a založení vašeho dítěte. Přemýšlejte, zda pro něho chcete školu klasickou, alternativní, moderní, výkonovou apod. Absolvovat zápis můžete na několika školách, poté vyhodnotit způsob, jakým učitelka s vaším dítětem při zápisu jednala, jaká byla atmosféra na škole, vyslechnout si doporučení učitele u zápisu a poté se teprve rozhodnout.

×