Náš druhý stupeň

Škola má nejen vzdělávat, ale i přirozeně vychovávat

Pomáháme dětem dospět v samostatné osobnosti, které se učí být zodpovědné za své činy, respektovat svobodnou vůli druhých, kriticky přemýšlet a ovládat důležité sociální dovednosti.

Učíme je porozumět sami sobě, poznat svou vlastní hodnotu a posilujeme v nich zdravou sebedůvěru.

Také výuka na 2. stupni stojí na našich základních pilířích – menších skupinách, výuce cizích jazyků, pravidelném sportu a individuálním přístupu.  

Současně se v žácích snažíme podnítit přirozenou touhu po znalostech a motivovat je nejen k dalšímu studiu, ale k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji.

Další informace

Rozsah studia: 6.-9. ročník

Školné: 7 000 Kč měsíčně

Možnost stravování: ANO

Možnost družiny: NE

Počet žáků ve třídě maximálně 18

Nepřehlédněte

×