Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Naše škola realizuje projekt: MILLS – Šablony III. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021329

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zejména zaměřen na rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směrování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

×