Podpora školy formou šablon II pro MILLS

Naše škola realizuje projekt: MILLS – Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015777

podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zejména zaměřen na zkvalitnění ICT a profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

×