Žádosti o přijetí ke studiu

Před samotným zápisem je nutné podat elektronickou přihlášku dítěte ke školní docházce do ZŠ Větrník.

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku

  • Úroveň školní zralosti dítěte
  • Úroveň předpokladů dítěte plnit školní vzdělávací program
  • Souznění rodičů dítěte se zaměřením školy, jejími vizemi, programem a metodami vzdělávání (informace lze získat na DOD a otevřených hodinách)
  • Docházka dítěte do MŠ Větrníček
  • Sourozenec v ZŠ Větrník
  •  

Termíny Zápisů dětí pro školní rok 2024/2025

Termíny Zápisů dětí pro školní rok 2024/2025

  • pátek 5. dubna
  • sobota 6. dubna
  • neděle 7. dubna
  •  

Předškola

Za účelem odstranění prvotní nervozity dětí u zápisu a současně získání informací o připravenosti dítěte na zápis a školní docházku, pořádáme pro budoucí prvňáčky tzv. PŘEDŠKOLU.

Její letošní téma je Dveře ke snu.

Hravou a laskavou formou se děti seznámí s prostředím školní třídy, s osobností učitele, budou společně pracovat na udržení pozornosti, vhodné sociální komunikaci a spolupráci. Dále budou učitelé s dětmi rozvíjet předmatematické dovednosti a zlepšovat úroveň grafomotoriky a jemné motoriky.

Pro oboustranné splnění účelu Předškoly je vhodné, aby dítě absolvovalo 2 ze 4 nabízených termínů.

Termíny lekcí PŘEDŠKOLY:   29. ledna,  8. února,  15. března a 21. března. Vždy se jedná o jednu vyučovací hodinu od 15 hodin.  Cena 100,-Kč za jednu lekci.

×